Christina Blomkvist, jurist och entrepenör

Christina Blomkvist ser elektronisk signering som en ingång till digitalisering för advokater