A collection of frequently asked questions about our services

Can I try TellusTalks services before I decide to become a customer?

Of course! Call us or fill a form on our website and we will set you up with a free test account, so that you may evaluate the services.

Which browsers support the service?

The service supports all modern browsers. Internet Explorer 11 browser and later. Microsoft Edge, Safari, Firefox, Opera and Chrome are supported on Mac and PC

Is it possible to integrate with API?

You can easily integrate our services in your systems, applications or websites. We have a few options, like REST, HTTPS and SMPP.

Is it possible to send to more than one recipient in one go?

You can either save your recipients in the online address book, and send to all at once. Or you can simply add more than one recipient when you initiate your message from your email or the online Toolbox.

When would you have use for templates?

In the online Toolbox you can create templates with all the settings you need for your most commonly used messages. You can set one of them as standard, to be used whenever you create a new message. Just add the recipients and press Send!

Is it possible to schedule messages?

You can prepare and schedule your message in the online Toolbox, to be delivered at some later day or time. You can also set it to repeat.

Is it possible to see if my message has been delivered?

In the Logs in the online Toolbox you will find delivery status for all your messages, both sent and received.

What does the error codes mean and what do I do now?
Understanding error codes are not easy. Sometimes the same error code is given for two very different delivery problems, sometimes we get different error codes for the same problem. You can read more about error codes and what to do if you go to Monitoring and Troubleshooting on our page about the Logs.
Where are TellusTalks servers located?

Our services are currently residing on Googles cloud (App Engine) within the EU and our virtual mail servers are hosted in Sweden and within EU. We are currently developing a new platform that will reside on our own servers located in Sweden.

Why did I get an email with the subject line "A little to do"?
The first time you use the service we will send you an email with instructions on how to log in to your personal profile and set your own password. We will send this email every time you use the service until you set your personal password.
If you were not aware of using our service, you have probably “replied all” to an email with one one more recipients with the domain @esms.nu
If this is the case, you don´t need to do anything unless you want to continue using the service.
Can I send messages using a web portal?

Our customers all have access to the web Toolbox. From the Toolbox you can send any messages included in the subscription.

How long does it take until I can start sending messages?

It will only take a few minutes for us to set you up with an account. Call us at +44-870 733 34 56 (toll free number) and we will get you started right away.

What file types can I attach?

You can attach any typ of file, only PDF can be electronically signed.

Where do I find general Terms & Conditions?

You will find our General Terms and Conditions along with our DPA here.

Frequently asked questions about SMS

How many characters can I send in an SMS?
A normal text message can contain up to 160 characters. If your message is longer than that, our systems will divide your message into multiple parts, each containing 153 characters. We need 7 characters in each part to enable us to deliver it to the recipient as one long text message. You can send up to 1224 characters, that is divided into up to 8 SMS parts.
Can I send the same message to multiple recipients?

Yes, you can create and send to a distribution list in the Toolbox. You can also copy and paste the recipients into a new message and send to them all with one click.

Kan jag se leveransstatus på skickade SMS

Loggarna visar all trafik oavsett om det är SMS, mejl eller fax. Såväl inkommande som utgående trafik visas.

Vad betyder felkoderna och vad gör jag nu?
Det här med att tyda felkoder är klurigt. Ibland är det samma felkod på två ganska olika fel, ibland är det olika felkoder på samma fel. Här har vi samlat de vanligaste felkoderna och hur man bör reagera på dem.
Kan mottagaren svara på SMS:et?
Mottagaren kan enkelt svara på ditt SMS. Svaret skickas tillbaka till din mejl eller direkt in i ditt system via API.
Vad är Tal-SMS?
Ditt meddelande blir automatiskt uppläst av en syntetisk röst. 18 olika språk finns tillgängliga. Skicka enkelt med din mejl, via webben eller API. Man kan låta mottagaren bekräfta meddelandet genom att trycka en siffra, eller svara på frågor genom att trycka 1 för ”ja” och 2 för ”nej” till exempel.
Vad är Länk-SMS och vad används det för ?
Länk-SMS är ett snabbt sätt att nå ut med mycket information i ett och samma SMS. Skriv ett vanligt SMS och bifoga de bilder, dokument och videor som du vill skicka och vi gör om ditt SMS till ett Länk-SMS. Mottagaren får ett SMS med en klickbar länk med ditt meddelande. Om du bifogar filer kan mottagaren ladda ner eller läsa dem direkt i mobilen.

Exempel när Länk-SMS är bra att skicka:

  • Skicka inbjudningar till event.
  •  Låt dina kunder ta del av kampanjer och erbjudanden.
  •  Orderbekräftelser via SMS.
Varför kommer mitt SMS inte fram ?
Om det är aktivt mobilnummer men ändå inte kan ta emot SMS/MMS så kan mobilen ha tappat registreringen med operatörens nät, minnet är fullt, täckning saknas eller telefonen är avstängd. Kontakta supporten så hjälper de dig att felsöka.
Hur lång tid tar det att komma igång att skicka SMS?
Det tar endast några minuter för oss att starta upp ett nytt konto. Ring oss på +46 8 509 126 00 och du kommer igång direkt.
Vilka filer kan jag bifoga?

Man kan bifoga alla sorters filer, men bara PDF-filerna kan signeras.

Vanligaste frågor och svar om elektronisk signering

Vad är skillnaden mellan elektronisk signering och digital signering?
En elektronisk signatur blir en digital signatur när signaturen unikt kan länkas till den som har signerat dokumentet, och mottagaren signerar med BankID. Vi låser då det signerade dokumentet med vårt kvalificerade certifikat för att säkerställa dess integritet.
Hur fungerar e-signerings tjänsten?
Skicka en signeringsinbjudan som mottagaren kan granska i sin dator, mobil eller surfplatta innan innan de skriver under. Hela signeringsprocessen sker i webbläsaren. Vi erbjuder alla flera olika typer av signeringslösningar, enkla, avancerad och kvalificerade signaturer.
Går det för mottagaren att ladda ner sin kopia av det signerade dokumentet?

Ja, klicka på filen i meddelandet. Alla som signerat kan ladda ner dokumentet.

Vilka filer kan jag bifoga?

Man kan bifoga alla sorters filer, men bara PDF-filerna kan signeras.

Max storlek på PDF: 3,5MB
Originalfilen som ska signeras bör vara max 3,5 MB.

Vid signering så lägger vi originalfilen som en bilaga i den signerade filen, samtidigt som vi visar upp en vattenstämplad kopia tillsammans med försättsbladet i visningsläget.
Detta gör att den signerade filen blir lite drygt dubbel så stor som originalet.

Om originalfilen är så stor att den signerade filen blir större än 7 MB så bifogar vi den signerade filen utan den vattenstämplade kopian i visningsläget, då syns bara själva signaturerna och originalfilens namn. Detta gör vi eftersom många mailprogram inte hanterar stora bilagor.
Man får då öppna filen i Adobe och under “Bilagor” öppna och visa den signerade originalfilen.
I mailet lägger vi också en länk där man kan ladda ner filen i sin helhet, med den vattenstämplade kopian med i visningsläget.

Signatur med länk

Om den signerade filen är större än 30 MB så går det inte att ladda ner den via länken. Det KAN gå att ändra länkens värde på maxstorlek som anges sist i URLen, men det rekommenderas inte då en så stor fil blir mycket svår att hantera.

Vad är PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) ?
För att en signatur ska kunna anses som säker och hållbar så behöver den kunna stå för sig själv, utanför den tjänsteleverantör där signeringen utfördes. Dokumentet är skyddat mot ändring, uppfyller kraven i eIDAS och är en internationellt accepterad standard för elektronisk signerade dokument. PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) är ett sådant format. Det är baserat på en standardteknik för PDF och kan därmed läsas av alla PDF-läsare.
Kan man validera våra signerade dokument ?
Tredjepartsvalidering
Alla kan validera våra signerade dokument genom att öppna dem med gratisprogrammet Adobe Reader.

I vissa versioner av Adobe Reader visas ett felmeddelande om att certifikatet är ogiltigt, detta är ett känt fel som du kan läsa mer om i Adobes community. Det innebär att Adobe bara validerar mot sin egen “trust list” AATL, medan vårt certifikat är EU-godkänt och måste valideras mot EUTL.
Vi har startat en supporttråd där som man kan följa för att få uppdateringar. Någon har också fått hjälp via denna tråden.

Detta innebär inte att det är något fel på din signerade fil, men om du vill dubbelkolla så kan du även köra vår egna validering.

Validering via TellusTalk
Ladda upp den signerade filen på vår egna validersingssida: https://api.tellustalk.com/ebox/validate_signatures/v1.htm
Vår validering bygger helt på kod från EU:s projekt Esig/DSS.
I bakgrunden gör valideringen först teknisk genomgång av signaturernas formella giltighet, att dokumentet inte har ändrats och så vidare. Dessutom går den ut på webben och kontrollerar att alla ingående certifikat i kedjan är giltiga.
Det görs live mot EU:s lista av betrodda certifikat.
Om man får felmeddelande när man öppnar filen i Adobe?

I vissa versioner av Adobe Reader visas ett felmeddelande om att certifikatet är ogiltigt, detta är ett känt fel som du kan läsa mer om i Adobes community. Det innebär att Adobe bara validerar mot sin egen “trust list” AATL, medan vårt certifikat är EU-godkänt och måste valideras mot EUTL.
Vi har startat en supporttråd där som man kan följa för att få uppdateringar. Någon har också fått hjälp via denna tråden.

Detta innebär inte att det är något fel på din signerade fil, men om du vill dubbelkolla så kan du även validera den på vår egna valideringssida.

Se gärna till att dina inställningar är korrekta och att du har senaste versionen av Adobe.

Inställningar 1

Inställningar 2

Hur länge är en elektronisk signatur giltig?
För att det signerade dokumentet ska kunna anses hållbart under en längre tid har ETSI definierat en standard (ESTI TS 103 172) med flera nivåer av tekniker för att säkerställa att PAdES-dokumentet kan verifieras över tid. TellusTalk använder den högsta nivån, LTA (Long Term Archival), vilket bland annat inkluderar en tidstämpel som bevisar att certifikatet var giltigt vid tiden för signeringen. Det innebär att signaturen anses som giltig även när certifikatet i framtiden gått ut.
Kan man ställa in in signaturordning?
Ja, absolut! Mejl eller SMS med inbjudan till signering går först ut till person nummer två när person ett skrivit under, och så vidare. En eller flera personer kan ha ordning “1”, och först när alla i ordning “1” har signerat, så skickas inbjudan ut till de som har ordning “2” och så vidare.
Kan man skicka signering med BankID men inte visa personnumret ?
Absolut, signera med BankID och välj att inte visa personnummer så ersätter vi personnumret med en unik kod som vi får från BankID vid signeringen. 
Kan jag skriva ut en kopia av det signerade avtalet? Jag behöver en papperskopia.
Du kan skriva ut ett signerat avtal och sätta det i en pärm. Alla signeringar får ett försättsblad när signeringarna är gjorda. Men vi rekommenderar även att man även sparar det signerade dokumentet på datorn.
Is it possible to send reminders?

Is it possible to manually send reminders if the recipient forgot to sign, you can also put a standard reminder for all your signature invites to save some time and administration for you.

Vanligaste frågor och svar om BankID-skyddade meddelanden

Vad är ett BankID-skyddat meddelande?
Du kan skydda och säkra innehållet i ditt sms / mejl genom att bara rätt mottagare kan låsa upp med BankID eller engångskod för att kunna läsa ditt meddelande. Det går att kombinera BankID-skyddat meddelande med signering.
Kan jag kombinera ett BankID-skyddat meddelande med digital signatur?
Ja, mottagaren öppnar enkelt med BankID eller engångskod och signerar sedan med BankID eller engångskod.
Kan jag sätta ett specifikt personnummer till inloggningen?
Ja, du kan välja att låsa BankID-inloggningen till ett specifikt personnummer.
Kan jag skicka ett BankID-skyddat meddelande utanför Sverige?
Absolut, skicka ett meddelande med låst inloggning och använd engångskod istället för BankID.
%d bloggers like this: