Send Fax using the Toolbox

This is how you get started sending Fax using the Toolbox. You can easily send to any fax in the world.
When you send a fax, a cover page is automatically created with your personal settings. The appearance of the cover page can be changed according to your wishes. Within a few minutes you will have a receipt with the result of the transmission. No installation is required.

Add recipients
Put the recipient number in the To-field, you can add many recipients at the same time. While you type, the system will suggest recipients you have sent to before or recipients in your Address book.

If you don´t type fax:number in the To-field you can click the recipient and choose the Fax option:

Choose fax

Copy-paste from Excel
Do you have many recipients in an xls file? Just copy the column with numbers and paste in the To-field. If you want to add the recipients name, it must be in the column to the right of the numbers, and then copy both columns.

Add from the Address Book

Click Ikon adressbok to the right of the To-field to add recipients from your Address Book  

Add fax users

You will automatically see all of the recipients in your Address Book, you can filter on labels or search for other values you have added to your recipients. Modify the search until the right recipients are displayed below, the click Save Selection. Click New Selection if you want to add more recipients with other criterias. Close the pop up when you are satisfied with the selections.
To the right in the To-field you can see your added selection. Click it to reveiw or change it. Selection in the to field

faxnummer
Skriv ditt Fax

Skriv ditt meddelande som vanligt och eventuellt bifoga valfria dokument.

Dokumentformat
Allra bäst är det att skicka PDF:er i gråskala, faxar hanterar inte färg.
Innan man skickar xls-filer bör man tänka till, funktioner och grafer kan ställa till det. Konvertera hellre till PDF innan du skickar.
skicka fax
Send or schedule

When you are finished composing your message, you can choose to Send right away, Schedule, save as a Draft or a Template.
If you just want to send right away, click Send.Now-Schedule-Draft

Schedule - If you don´t want to send your message right now, you can schedule it for later. Add the date and time when you want the message to be sent from us and click Save. You can read more about scheduling further down on this page.

Scheduled

Draft - If you don´t want to send your message right away you can save it as a draft for later. You can read more about drafts further down on this page.

Template - A message you use a lot can be saved as a Template, to be used for future messages. You can read more about templates further down on this page.

Send now or schedule

Ta emot fax till din mail

Hyr ett faxnummer av oss och ta emot fax direkt i din mail. Vi kan tillhandahålla lokala nummer i de flesta länder och dessa används för att vi skall kunna leverera mottagna fax till en av er vald mailadress.

Inkommande fax kommer som ett e-post meddelande med faxet som ett bifogat dokument i PDF. Du kan få inkommande fax levererade till ett eller flera alternativa e-post konton. Kontakta oss för att hyra ett nummer.

Ni behöver inte byta nummer

Många av våra kunder väljer att behålla sina egna faxnummer och vidarekoppla dem till de nummer de hyr av oss.
Försättsblad
Det här med försättsblad ska vara enkelt. Redan från allra första början har ni fungerande försättsblad som skapas med automatik för varje fax.
Du ändrar försättsbladet under Inställningar och Faxinställningar
fax-inställningar
Faxkvitto
Du kan få leveransrapporter till din mail om du vill. Detta aktiverar du under Inställningar och Faxinställningar
fax-inställningar

Whats behind the tabs?

Folds-header

Save as template
When you are satisfied with your message, you can save it as a draft for later. Choose Draft down to the right and click Save.
Save as draft
You will find all of your drafts under the tab Drafts
Click Ikon - öppna detaljer  to open your draft and continue editing.
You can keep the message as a draft or send it when you are done.
Schedule your messages
If you don´t want to send your message right away, you can schedule it for later.

Choose schedule

Set the date and time when you want your message to be sent and click Save.

Scheduled

Does not Repeat is the standard setting. Click it to activate repeat of your message.

Repeat

You can choose how often and on what interval your message should be repeated. You can also choose what days of the week and at whet time it should be repeated. Don´t forget to set a Due Date, when the repeat will end. Just close the window when you are done.

You will find all your scheduled messages under the tab Scheduled.

Tab scheduled
Save as template
A message that you use often can be saved as a template, so you can use if for your future mailings. In a template you can save text, recipients and all other settings you do in a message.
Select the Template option at the bottom right, enter a name and click on Save.
Choose Template
You will find your message templates in the Template tab.
Template tab

 

Tip! Use a template as a standard format for new messages. This is useful if you often send the same type of messages.

Check the template of your choice and confirm your selection. Now all your new messages will be made by this template.
Select template
If you want to create a message with another template, you just go to the Template tab and click on Ikon - använd som mall för nytt meddelande. The template that you want to use for a new message with the correct settings will be created immediately.
Here Bettina shows how you can make templates in the tool box:

Sent messages
Här hittar du de meddelanden som skickats från Verktygslådan.
Klicka på Ikon - öppna detaljer för att se mer detaljer och få upp följande alternativ:
Ikon - använd som mall för nytt meddelande Skapa ett nytt meddelande med detta meddelande som mall
Ikon - blå penna Administrera signaturer. Här kan du se vilka som signerat, du kan lägga till ytterligare mottagare och du kan ladda ner signerade filer.
Ikon - loggar Kolla loggarna för bara det här utskicket.
Ikon - blå soptunna Radera utskicket från Skickade-fliken. Detaljerna finns kvar i loggarna om du skulle behöva dem senare.
%d bloggers like this: