Send text messages from the toolbox

Here you get help sending text messages from the Toolbox. As a customer of TellusTalk, you have access to a Toolbox on the webpage where you can do your mailing. No installation required.

Add recipient

Enter the recipient in “To-field”, sending to multiple recipients at the same time is possible, including a mix between phone numbers and email addresses. As you type, the system provides suggestions for recipients that you have saved in your address book or were sent previously.
The country code is needed if you send to the phone numbers which are not Swedish.

Copy-paste from Excel
Do you have a recipient list in an xls-file? Copy the entire column with email addresses and paste. If you also want to have the recipients’ names, the name column must be in the right in the xls file, then you must copy both columns.

Add from the adress book

Click on Ikon adressbok to the right in “To field” to search for recipients from your address book.

Now you automatically get the contents of your address book, you see which labels you can choose from, and you can also search in the “value-filed” if you have imported an xls file. You are free to modify your search and will always see the search result at the bottom left, then click on Save selection. Click on New selection if you want to add more recipients with other labels and close the box when you are done. Your selections are now in the To-field, click on it if you want to review or change them.Tillagda från adressbok

Write mobile number
Write your SMS

You do not need to write anything in the subject field when you send an SMS. Note that the text in the subject field will appear first in the text message and that this affects the length of the message.

SMS
Send or schedule

När du är nöjd med ditt meddelande kan du välja att antingen skicka direkt, schemalägga, spara som utkast eller som mall.
Om du bara vill skicka direkt, klicka på Skicka.

Nu schemalägg spara

Schemalägg – Om du inte vill skicka ditt meddelande direkt kan du schemalägga det. Ange datum och tid när du vill att vi skickar iväg det och klicka på Spara. Som standard är upprepning ej påslagen. Du kan läsa mer om schemaläggning längre ner på denna sida.

Schemalägg

Utkast – Om du inte är klar med ditt meddelande kan du spara det som ett utkast och göra klart det senare. Du kan läsa mer om utkast längre ner på den här sidan.

Mall – Om du ofta skickar samma typ av meddelande så kan du spara det som en mall som du enkelt kan återanvända. Du kan läsa mer om mallar längre ner på den här sidan.

SMS parts
Längst ner i fältet för “Vanlig text” finns en räknare som visar antal tecken i meddelandet.
 
 
 
Denna räknare är en hjälp för dig när du skickar SMS, så att du vet ungefär hur många SMS-delar ditt meddelande kommer att bli. Tänk på att ärenderaden och andra texter kan läggas till utöver det som står i det här fältet.
 
Testa ett SMS till dig själv om du är osäker.  Ett meddelande som innehåller fler än 160 tecken delas upp i det antal SMS som behövs för rymma texten. Du kan skicka upp till 1224 tecken, vilket delas upp på max 8 SMS-delar.
 
Antal delar kan begränsas av användarens och/eller kontots SMS-inställningar. Där kan du ange om du vill begränsa möjligheten att skicka många SMS-delar. Varje del kostar som ett SMS.
Om ditt meddelande är längre än det antal delar du angivit så klipps slutet bort.
Test Send

Innan du skickar ett meddelande kan du provskicka det till dig själv för att se hur det ser ut och hur många SMS-delar det blir.

Om du ska lägga till mottagare direkt i adressfältet

Börja med att sätta dig själv som mottagare och skicka till dig själv tills du är nöjd. Gå till Skickade-fliken och använd ett meddelande du var nöjd med som mall för ett nytt meddelande.
Kontakta oss om du vill ha hjälp att kolla hur många SMS-delar ditt meddelande blev

Om du ska skicka till mottagare från din adressbok Ikon adressbok

När du väljer mottagare från en adressbok så används adressbokens egna inställningar för hur utskicket ska se ut. Därför måste du lägga till dig själv i den aktuella adressboken först, sätt etiketten “Test” på dig själv så blir det enkelt att skicka bara till dig.
Adressbok med testmottagare

I Till-fältet väljer du Ikon adressbok och söker fram dig själv genom att bocka i “Test” bland etiketterna, spara urval och stäng fönstret.Skicka till adressbok testmottagare

Test i Till-fältetNu kommer du få samma inställningar som de andra i adressboken. Skicka ditt meddelande tills du är nöjd. Gå till Skickade-fliken och använd det meddelande du var nöjd med som mall för ett nytt meddelande.
Kontakta oss om du vill ha hjälp att se hur många SMS-delar det blev.

När allt ser bra ut kan du söka fram de övriga mottagarna från adressboken och skicka ditt meddelande till alla.

Originator
You can choose which type of originator you want on your SMS under the Settings in the left menu. You can allow recipients to reply to your text messages or emails, or put a text as the originator so they can not reply. You can read more about these options under the Settings.
 
Screen Shot 2021-12-27 at 16.36.11
 

Send Link SMS

Link SMS is as practical as a regular SMS, but with more functions. Unlike MMS, link SMS can be sent to recipients all over the world and can be opened using a cell phone or a computer.

You can read more about how to send Link SMS here.

Watch the video about Link SMS
 

 

 

 

Send Voice SMS

Voice SMS are read-out text messages which can be sent to mobile phones or landlines. The message is read out by a computer in multiple languages.

Read more about how to send voice SMS here.

Send MMS

You can also send MMS from the toolbox.

MMS is only available in Sweden and a few other countries. Please check Link SMS which can be sent globally and has more functions.

 Read more about how to send MMS here.

What’s behind the tabs?

 

Save as draft
When you have finished a message, you can save it as a Draft and use it later. Select Draft at the bottom right and click “Save”.
 
You can find the messages that you saved as drafts under the Draft tab.
 
 
Click on Ikon - öppna detaljer  to open the draft and edit it.
 
You can keep the message as a draft or send it when your are done.
 
 
 
 
 
 
Schedule your messages.

If you do not want to send your message directly, you can choose to schedule it instead.

Enter the date and time that you want to send your message and click Save.

By default, repetition is not activated for a scheduled message. To activate repetition for your mailing, click on “Does Not repeat”.

You can choose how often your mailings should be repeated and the interval between them (week/month). Also which days of the week the message should be sent and an end date. Close the window when you are done.

You can find all your scheduled messages under the Schedule tab.

 
Save as template.
A message that you use often can be saved as a template, so you can use if for your future mailings. Select the Template option at the bottom right, enter a name and click on Save. You will find your message templates in the Template tab.
 

Tip! Use a template as a standard format for new messages

This is useful if you often send the same type of messages. In a template you can save text, recipients and all other settings you do in a message.

 
 
Tick the botton option and then click on Select – done! Now all your new messages will be made by this template.
 
If you want to create a message with another template, you just go to the Template tab and click on  Ikon - använd som mall för nytt meddelande . The template that you want to use for a new message with the correct settings will be created immediately.
 
Here Bettina shows how you can make templates in the tool box:
 
 

 
 
Sent messages.
 
 
Here you can find the messages which you sent from the Tool box.
Click on Ikon - öppna detaljer to see more details and to bring up the following options:
 
Ikon - använd som mall för nytt meddelande Create a new message using this message as a template.
 
 Manage signatures. Here you can keep track of the signatures, add additional recipients for signing, and download signed files.
 
 Check the logs for just this mailing. 
 
Ikon - blå soptunna Delete the mailing from the Sent tab. The details remain in the logs if you need them later.
 
 
 
Tip for keeping track of electronic signatures
If you make different mailings for an electronic signature and you want to keep track of who has signed and who has not, it is better to delete the mail from the Sent tab when the recipients have signed. Then only the mailings which have to be signed in the Sent tab remain.

More setting in the send window

 

appendix
Attach a file

For regular emails, you can attach files up to 10 MB.
If the recipient should sign a document (only in PDF), we recommend a maximum size of 3.5 MB. Text messages will automatically be sent as a Link SMS if you attach a file and there is no size limitation.
For fax messages, it is better to send grayscale PDFs as fax machines do not register color. Befor sending xls files, check the functions and graphs as they can be registered by fax machines. Convert them to PDF befor sending.

Combine with BankID login

You can combine Signing with Secure messages, it can be practical when you want to send an agreement or other sensitive information. The recipients must first log in with BankID or a one-time password to be able to read the secure text. Then they can sign it.

Click on  and select how the recipients should log in:

Login with BankID is selected by default. You can also choose which social security number or numbers should be able to log in.

If you do not enter a personal ID, anyone receiving the message can log in with BankID. You will then receive a notification of which personal ID has logged in.

Watch the video to see how you can secure your message with a one-time password:

gray pen
Combine with Signing

You can combine your text message with signing, it is useful when you want to send an agreement or other sensitive information. The recipient must sign the sent document with eID or a one-time password, the signed document will then be sent back to your email or URL.

Click on the Grå penna symbol. There are several signing options to choose from:

Choose which eID the recipient should use to sign the document. The default is the Swedish BankID, but you can also choose the eID for Finland, Norway or Denmark.

You can also select a one-time password as a signing method. Click on the arrow to bring up the signing options. The one-time password is sent to the recipient in the same way as you send your signing request, either via email or SMS.
One-time passwords are created automatically when the recipient is ready to sign.

If you select signing directly on the screen (draw) as the signing type, the recipient can sign by drawing their signature with a mouse or with their finger.

 

Gray A message format
Choose the right message format

To the right of the subject field, you can choose which format you want for your message.

Plain text can be used for most mailings. For example, SMS and messages which contain plain text.

Rich text is good for sending emails. You will get more tools to make your email organised and you can attach images and other files.

Plain text/Rich text is selected if you want to send Link SMS. You can write a short text as an SMS in the field “Plain text”, then we automatically add a link at the end of the SMS which the recipient can click if they want to see your message.

This option is also good it you want to send a message to phone numbers and email addresses at the same time. The formatted message is then sent as a regular HTML- formatted email to the email addresses.

Three dots
More setting for the message

Here you can make more advanced settings which only apply for a particular mailing.

SMS delivery

The validity time determines how long we try to deliver an SMS after it has been sent. For example, you send a meeting reminder one hour before a meeting, but you do not want the reminder delivered after the meeting is over. Enter the validity time in hours:minutes. The minimum time is 5 minutes, the maximum is 72 hours. Validity time has no effect on fax or email messages.

As the originator, you can choose between:
– SMS Reply: the recipient can reply and their response will be sent to your email address. We set different numbers as originators.
– Text: the recipient can not reply to your message. A maximum of 11 characters can be set as the text originator.
– Number: you can put your own phone number (or a virtual number that you rent from us) as an originator. The recipient can reply to your message and their response will be sent to the specified number.
 

Email delivery

You can set a name for your email with any text. For example, the company’s name or a specific department can be set as a name for an email. However, this does NOT change the email address that is used as the originator.

If you add no-reply here, the recipient can not respond to your email.
 
 
Payment Request
If you have activated this function and linked one or more payment options to us, you can send a payment request via SMS or email. Here you can read more about payment request.
 
 

 

Gray trash can
Delete the message

If you are not satisfied with your message, click on Går papperskorg for deleting/clearing the current message and start over from the beginning.

 

 

 

Receive SMS and MMS

You can easily receive SMS and MMS directly to your email or a URL in different ways.

Short number passcodes

För en kampanj kan det passa att hyra ett kodord som avsändaren inleder sitt meddelande med, och sedan skickar till kortnummer 72080.
I en annons kan man t.ex. skriva ”Skicka Tellus till 72080”

Vi skickar inkomna meddelanden direkt till din mail (eller URL) och du kan enkelt svara på mottagna meddelanden. Det går också att ställa in ett autosvar så mottagaren får bekräftelse direkt att meddelandet kommit fram.

Detta är en tilläggstjänst, kontakta oss för mer information.

Virtual mobile number

Hyr ett virtuellt mobilnummer av oss så kan du ta emot SMS och MMS direkt till din mail eller URL. Passar bra om avsändarna skickar till dig regelbundet, då de kan spara ditt nummer i sin kontaktlista.

Vi har både långa och korta nummer, internationell täckning.
Detta är en tilläggstjänst, kontakta oss för mer information.

SMS Reply

När du väljer SMS-svar som avsändare på dina utskick så kan mottagaren svara tillbaka både med SMS och MMS. Svaret skickas, tillsammans med ditt ursprungliga meddelande, till din mail eller URL. Svaret finns även tillgängligt i din Verktygslåda på webben.

För att göra det lättare att hålla ordning på dina konversationer så används olika svars-poolnummer som avsändare för att matcha svaret med ditt ursprungliga meddelande.

Denna tjänst ingår i abonnemanget.

%d bloggers like this: