Anställda på MB Scientific AB vid en av de mätinstrument som de tillverkar i Uppsala.