Kan jag skriva ut en kopia av det signerade avtalet?

Du kan skriva ut ett signerat avtal och sätta det i en pärm. Alla signerade dokument får ett försättsblad och en liten vattenstämpel på varje sida. Men vi rekommenderar även att man även sparar det signerade dokumentet på datorn eftersom det elektroniska beviset för signeringen endast finns i den elektroniska varianten av dokumentet.