Rekommenderad storlek på PDF: 3,5MB

Vi rekommenderar att de filer som ska signeras är max 3,5 MB tillsammans.

Vid signering så lägger vi originalfilen som en bilaga i den signerade filen, samtidigt som vi visar upp en vattenstämplad kopia tillsammans med försättsbladet i visningsläget.
Detta gör att den signerade filen blir lite drygt dubbel så stor som originalet, vilket kan göra att den blir svår att skicka som bilaga i mail.