När är mallar bra att använda ?

Skapa en mall för utskick du gör regelbundet. Alla inställningar, mottagare och bilagor kan sparas i en mall. En mall kan sättas som standard för nya utskick, och övriga kan du välja när du själv vill.