Vad är ett BankID-skyddat meddelande?

Du kan skydda och säkra innehållet i ditt sms / mail genom att bara rätt mottagare kan låsa upp med BankID eller engångskod för att kunna läsa ditt meddelande. Det går att kombinera BankID-skyddat meddelande med signering.