Administrera användare

Här kan du lägga till och ta bort användare, ändra deras inställningar, resurser och placering i organisationsträdet. Du kan även ändra kontoövergripande inställningar och tilldela administrativ access till hela eller delar av kontot.

Klicka på Användare i vänstermenyn när du är inloggad som administratör. Här visas nu samtliga användare, i förekommande fall uppdelat per organisationstillhörighet.

Kundadmin: översikt användare

Lägg till användare

Kundadmin: lägg till användare

Klicka på + Lägg till användare under den organisationstillhörigheten där du vill placera användaren. Du kan alltid byta organisationstillhörighet senare.
Ange namn och epostadress.
Ett lösenord har genererats per automatik, behåll det eller ange ett eget.
Klicka sedan på ”Lägg till Användare” för att spara.

Observera att även system som skall skicka meddelanden eller generera en signering via API måste ha en användare. Användarnamn måste ha formen av en mailadress och för återställningsmöjligheten så kan det vara bra om det är en fungerande adress.

Användare kan också läggas till automatiskt på olika sätt, bland annat via en SAML2-koppling. Kontakta oss om du vill veta mer om automatisk uppläggning av användare.

Inställningar på användare

Klicka på pilen till vänster om användarnamnet så får du upp följande.
Detta är i stort sett samma som användaren ser under sina egna inställningar, du kan läsa mer om dem här.

Kundadmin: användarinställningar

 

Du som administratör har några extra knappar som vi tittar närmare på här.

Verktygslåda

– en länk till användarens personliga Verktygslåda

Resurser

– här listas de virtuella nummer eller kodord som är kopplade till användaren

Statistik

– statistik över användarens trafik, uppdateras var 6:e timme

Radera användare

– om du vill ta bort en användare, klicka här

Kontoövergripande inställningar

Klicka på hamburgermenyn Ikon hamburgermenyframför namnet på den organisationsdelen du vill göra inställningar på.
Inställningarna du gör här blir standard för alla nya användare och även de användare som inte valt att göra personliga inställningar.Kundadmin: kontoinställningar

Administration

Här kan du hantera lite grundläggande inställningar för kontot som att aktivera interndebitering, ändra språkinställning på leveranskvitton och vilken landskod ni vill ha som standard.​

Kontakt

Ange kontaktuppgifter till den som är ansvarig eller administratör för kontot.

Denna information hämtar vi automatiskt och mailar till personer som försökt använda tjänsten men som inte är upplagda som användare.

SMS-inställningar

Ange de inställningar för SMS-utskick som ska gälla som standard på kontot, svars-SMS är ofta valt som standard på ett nytt konto.

Varje användare kan sedan själv göra personliga inställningar på sin egen användare.

Här kan du läsa mer om de olika alternativen för SMS-inställningar.

Faxförsättsblad

Ange de inställningar för försättsblad som ska gälla som standard på kontot, vårt standard försättsblad är vanligen aktiverat på ett nytt konto. Du kan inaktivera försättsblad helt eller beställa egna som är anpassade till era behov.

Varje användare kan sedan själv göra personliga inställningar på sin egen användare.

Här kan du läsa mer om de olika alternativen för faxinställningar.

Access/Behörighet

Här kan du dela ut administrativa rättigheter till den organisationsdelen som du redigerar. Fliken finns både på översta nivån och på alla undernivåer, men den ger alltid enbart access till den specifika underavdelningen, aldrig hela kontot. Läs mer om behörigheter här.

Access/Behörighet Kundadministratör

Här kan du dela ut administrativa rättigheter till hela kontot, från den översta nivån inklusive alla undernivåer. Denna fliken finns bara när du öppnar inställningarna på översta nivån. Läs mer om behörigheter här.