Organisation

Har kontot många användare (kanske på olika avdelningar) kan det vara praktiskt att organisera dem i ett organisationsschema.
Ett organisationsschema krävs också för att man ska kunna utnyttja tjänsten interndebitering.

Organisationsträdet i Kundadmin

Klicka på den blå pilen för att skapa underenheter. Ange namnet i avsett fält och om ni kommer att använda interndebiteringsmodulen så kan du även ange er egen debiteringskod. Denna kod följer med avdelningen och dess trafik när man tar ut ett debiteringsunderlag.

Dina olika avdelningar syns sedan i vyn Användare, där du kan skapa nya användare på de olika avdelningarna samt flytta användare mellan avdelningar.