Hem 9 Hjälpcenter 9 Behörigheter

Behörigheter

Den nya plattformen driftsätts stegvis under 2023 och har ett helt omarbetat behörighetssystem med Privacy by Design i fokus.

Du som enskild användare har full kontroll över vem som kan se din adressbok, dina inställningar, vad du skickat, och till vem.

Det betyder att administratörer på kontot, och vi i supporten, som standard inte kan se något av detta. För att vi ska kunna hjälpa dig med supportfrågor så kan det i vissa fall bli nödvändigt att du delar ut access till oss.

Du kan dela ut ”Access/Behörighet” både till din Verktygslåda och till din adressbok. Om du delar ut access till din Verktygslåda så kan den användaren se hela din Verktygslåda med inställningar, loggar med mera. Om du bara delar ut din adressbok så kommer den dyka upp i deras egna Verktygslåda.

Administratörer kan ha olika behörighetsnivåer beroende på deras arbetsuppgifter och behov, de kan i vissa fall dela ut access både på kontonivå och på enskilda användare.

Dela din adressbok

Under kugghjulet Ikon grått kugghjul på din adressbok kan du dela din adressbok med andra användare, den kommer då dyka upp bland deras egna adressböcker och ni kan båda redigera den och skicka till dess mottagare.

Klicka på Hantera behörigheter, överst listas vilka rättigheter du själv har. Om det är din adressbok så har du fulla rättigheter.

Klicka på Lägg till behörighet Ikon Lägg till behörighet, ange användarnamnet som du vill ge behörighet till och välj vilka rättigheter du vill dela ut.
Oftast är det lagom att bara bocka i Läsa och Redigera vid Behörigheter.

Om du även vill ge den andre möjligheten att i sin tur dela ut adressboken till andra användare så bockar du i Läsa och Redigera vid Får dela ut behörigheterna.
Om du här även bockar i Auktorisera, så kan den du delar adressboken med även låta andra användare få lov att i sin tur dela ut adressboken. Tänk efter noga om du vill dela ut dessa rättigheter till andra.

Behörigheter för adressbok i Verktygslådan

 
 

Dela ut din Verktygslåda

Om du delar ut hela din Verktygslåda till en annan användare så kan denne logga in som sig själv i sin Verktygslåda och därifrån växla mellan sin egen och din Verktygslåda, utan att de har fått tillgång till ditt lösenord. Det ser ut så här:

Växla användare i Verktygslådan

Gå till Inställningar i vänstermenyn och klicka på knappen Access/Behörighet för att öppna inställningarna.

Klicka på Lägg till Ikon Lägg till behörighetoch ange användarnamn på den som du vill dela din Verktygslåda med, välj om den bara ska kunna Läsa eller om den också ska kunna Redigera saker.

Access för att dela ut din Verktygslåda

Under Behörigheter till i den här vyn visas vilka rättigheter du har i din Verktygslåda. Du får läsa och redigera samt även dela ut dessa behörigheter till andra.
Här ser du också vilka andra som har fått access till din Verktygslåda, oavsett om du själv delat ut dem eller om en administratör har gjort det.

I den nedre delen, Behörigheter givna till, visas vilka användares Verktygslåda som du fått access till.

Access i Verktygslådan

Administratörer

Användare kan ha administrativa rättigheter till hela kontot eller till en underavdelning. En administratör kan antingen logga in direkt på administratörsvyn eller klicka på länken Administratör längst ner i Verktygslådans meny.

De har då minst tillgång till följande inom den del av kontot de har access till:

 • Se anonymiserade loggar (t.ex. typ av meddelande, tidpunkt och leveransstatus)
 • Se anonymiserad statistik
 • Se resurser (t.ex. nummer och kodord)

En administratör som har rättighet att Redigera användare kan dessutom:

 • Lägga till och ta bort användare
 • Ändra användares lösenord
 • Ändra användarens inställningar
 • Dela ut administrativa rättigheter till användaren

Dela ut access på kontonivå

Välj Användare i vänstermenyn och klicka på hamburgermenyn Ikon blå hamburgermeny vid den del av organisationsträdet där du vill dela ut access. Välj Access/Behörighet för att dela ut access till den aktuella avdelningen och dess underavdelningar.

På översta nivån finns även Access/Behörighet Kundadministratör, här ger du access till hela kontot (CA).

Dela ut access på användare

Gå till Användare i vänstermenyn, klicka på pilen framför användaren för att öppna inställningarna och klicka på knappen Access/Behörighet.

Som administratör (nivå 1-2) så kan du dela ut access till en användares Verktygslåda, precis som en användare själv kan göra enligt ovan. Du kan dock även dela ut rättigheten att dela ut rättigheterna vidare på samma vis som nedan. Detta är en kraftfull rättighet som inte bör delas ut utan eftertanke.

Du kan aldrig ge dig själv rättigheter till en användares Verktygslåda, här behöver du antingen be en administratörskollega att ge dig rättigheterna eller så delar du ut rättigheter till en användare som sedan kan ge dig samma access. Tänk dig funktionen där det krävs två nycklar för att komma åt ett bankfack.

Att dela ut access till en användares Verktygslåda är ofta lämpligt om man lägger upp en användare som ska användas för API-anrop, som kanske inte har en verklig mailadress som användarnamn eller där man av andra skäl inte vill riskera att någon håller på och byter lösenord för att de glömt bort det.
Genom att dela Verktygslådan med en eller flera ”riktiga” användare så kan de enkelt få tillgång till att kontrollera loggar eller ändra inställningar utan att behöva känna till eller ändra lösenordet.

Den som får access till en användares Verktygslåda behöver inte vara administratör och den får heller inga andra administrativa rättigheter utom att den har möjlighet att växla mellan sin egen och den andres Verktygslåda.

Administratörsnivåer

Nivå 1, superadmin:

 • Kan redigera användare
 • Kan dela ut administrativa rättigheter på nivå 1 och nedåt

Nivå 2:

 • Kan redigera användare
 • Kan dela ut administrativa rättigheter på nivå 3 och nedåt

Nivå 3:

 • Kan redigera användare
 • Kan INTE dela ut administrativa rättigheter

Nivå 4:

 • Kan se användare
 • Kan INTE dela ut administrativa rättigheter

Ovanstående ser ut som följer:

Accessnivåer för administratörer

Behörigheter (Action rights) innebär behörighet att se och göra ändringar, Får dela ut behörigheterna (Authorization rights) handlar om vilka behörigheter man har rätt att ge till andra.