Hem 9 Hjälpcenter 9 Använd tjänsterna via mailen 9 Skicka Länk-SMS via mail

Skicka Länk-SMS från mailen

Här får du hjälp med att komma igång med att skicka Länk-SMS från din mail.

Länk-SMS är lika stabilt som vanliga SMS och kan skickas till mottagare över hela världen.

Länk-SMS har fler funktioner och användningsområden samt är enklare och billigare än MMS.

Mottagaren kan läsa ditt SMS på en gång. Länken går att öppna i mobilen och på datorn.
Lägg till mottagare

Ange mottagare i Till-fältet (mobilnummer@esms.nu) som om du skickar ett vanligt SMS, det går fint att skicka till många samtidigt.

Landskod på mobilnummer behöver du bara ange om du skickar till nummer som inte är svenska eller beroende på ert kontos inställningar.

Skriv ditt Länk-SMS

När du skickar Länk-SMS via mailen så kan du i motsats till Verktygslådan inte skräddarsy texten i SMS:et.
Här kommer vi att visa 140 tecken av ditt meddelande i SMS:et och all text visas igen när mottagaren klickat på länken.

Lägg till bilder, film, ljudfil eller dokument som du vill att mottagaren ska kunna ladda ner eller titta på.

Hur många tecken visas i mitt Länk-SMS?

När du skickar ett Länk-SMS är förvalet att 1 SMS skickas. Det innebär att cirka de första 140 tecknen visas i själva SMS:et. Resterande text visas när mottagaren klickar på länken. Det är möjligt att utöka antal delar som skickas. Det innebär att en större del av texten du skickar visas direkt i SMS:et. Upp till 8 delar kan visas, precis som när du skickar vanliga SMS.

Placera länken själv

Som standard kommer länken automatiskt hamna längst ner i SMS:et

Om du vill placera den någon annanstans skriver du i SMS-delen kodordet –LINK_SMS– där du vill att länken ska hamna. Detta funkar även om du skickar via API.

Provskicka

Innan du skickar ett meddelande kan du provskicka det till dig själv för att se hur det ser ut och hur många SMS-delar det blir.

Om du ska lägga till mottagare direkt i adressfältet

Börja med att sätta dig själv som mottagare och skicka till dig själv tills du är nöjd. Gå till Skickade-fliken och använd ett meddelande du var nöjd med som mall för ett nytt meddelande.
Kontakta oss om du vill ha hjälp att kolla hur många SMS-delar ditt meddelande blev.

Om du ska skicka till mottagare från din adressbok Ikon för adressboken

När du väljer mottagare från en adressbok så används adressbokens egna inställningar för hur utskicket ska se ut. Därför måste du lägga till dig själv i den aktuella adressboken först, sätt etiketten ”Test” på dig själv så blir det enkelt att skicka bara till dig.
Adressbokens medlemmar

I Till-fältet väljer du Ikon för adressboken och söker fram dig själv genom att bocka i ”Test” bland etiketterna, spara urval och stäng fönstret.
Välj mottagare med etikett test

Nu ser du det urvalet du just gjorde längt till höger i Till-fältet:
Urval Test i Tillfältet

Nu kommer du få samma inställningar i meddelandet som de andra i adressboken. Skicka ditt meddelande tills du är nöjd. Gå till Skickade-fliken och använd det meddelande du var nöjd med som mall för ett nytt meddelande till alla mottagare i adressboken.
Kontakta oss om du vill ha hjälp att se hur många SMS-delar det blev.

Se via film hur man skickar Länk-SMS via mailen

Mottagaren får ett SMS med en automatiskt skapad länk

När de klickat på länken kan de läsa ditt meddelande och se bifogade filer.

 

få länk-sms via SMSfå länk-sms via mail

Interaktiv svarsfunktion
När mottagaren öppnat länken kan mottagaren svara på ditt meddelande direkt till din mail oavsett vilken typ av avsändare du har på ditt SMS. Vid behov kan mottagaren bifoga en fil i svaret till dig. Om mottagaren har öppnat meddelandet i sin mobiltelefon kan denne välja att ta en bild med sin mobilkamera, spela in en filmsnutt eller ljudfil eller bifoga en befintlig fil och sedan skicka till dig.
 
Det går även att svara med sin position (geopositionering som använder mobilens GPS funktion), kartan visas i loggen för användaren som nås via Verktygslådan.
svara på länk-SMS
Spårbara länkar
 
När du gör utskick som mail och SMS som skickats som skyddade, mail och SMS med signeringsinbjudan samt Länk-SMS så lägger vårt system automatiskt till en länk i meddelandet innan vi skickar det till mottagaren. Länken är unik för varje mottagare och automatiskt spårbar så att vi loggar när länken öppnas. Det innebär att du tydligt kan se i loggarna i Verktygslådan när mottagaren klickat på länken.
 
Meny loggar
 
Rad nummer 2 är utskicket, du ser att det levererats genom symbolen Ikon grön bock levereratoch rad nummer 1, symbolen  Ikon grönt öga klickat på länkär när mottagaren klickat på länken
 

Loggrader

Mottagaren kan välja att svara och även ange sin position i sitt meddelande

Svarat till avsändare

Svaret skickas tillbaka till dig med ditt ursprungsmeddelande:

Svar från länk sms på mailen

Loggarna har då fått ytterligare en rad med symbolen Ikon grönt öga klickat på länk och svaret har skickats tillbaka till dig, som rad 1 i exemplet. Så här ser hela utskickets kedja i loggarna.

Kedja för utskick i loggarna

Rad 3. Utskick
Rad 2. Klickat på Länk
Rad 1. Svaret mottaget

När skickas Länk-SMS?

Det finns olika tillfällen när Länk-SMS skickas, istället för ett vanligt SMS

Som standard så gör vi automatiskt om ett SMS till ett Länk-SMS om det finns en fil bifogad i meddelandet, oavsett om du skickar från Verktygslådan eller din mail. Inbäddade bilagor, som loggan i din mailsignatur, betraktas inte som bilagor så dessa filtrerar vi bort och ditt meddelande skickas som ett vanligt SMS. En fil som dras från skrivbordet till det e-postmeddelande du ska skicka blir i regel inbäddad och räknas inte som bifogad.

Om du vill att även inbäddade filer ska räknas med och konverteras till Länk-SMS så kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Om du vill att alla SMS du skickar ska omvandlas till Länk-SMS automatiskt kan du kontakta oss så fixar vi det.

Om du vill att dina SMS aldrig ska omvandlas till Länk-SMS så löser vi det självklart också.

Länk-SMS används alltid när du skickar ett SMS som är skyddat med en inloggning samt inbjudan till elektronisk signering via SMS.