Hem 9 Hjälpcenter 9 Resurser

Resurser

Här ser du dina resurser, det vill säga virtuella mobilnummer, publika mailadresser, kortnummer och kodord samt faxnummer.
Du också ändra inställningar för dessa resurser och i vissa fall skapa nya.
 

Toolbox alla resurser

Adressböcker

Här kan du skapa nya adressböcker, ändra inställningar på en adressbok och hämta adressbokens unika mailadress.
Under Adressboken i Verktygslådans vänstermeny hanterar du mottagarna, läs mer här om Adressbokens alla funktioner och fördelar.

Ändra inställningar på adressboken

Klicka på Ikon pil nedåt för att öppna inställningsmöjligheterna på din adressbok.

Inställningar för adressboken i Verktygslådan

Medlemmar
– de nummer och mailadresser som får utskicken från en adressbok.
Skribenter
– bara de adresser/nummer som är listade här kan göra ett utskick till adressbokens Medlemmar.
Funktionärer
– får meddelanden om vad som händer i adressboken, om ett utskick görs eller om någon medlem svarar.
Logg
– visar i realtid vilka meddelanden som tagits emot eller skickats via resursen.
Statistik
– visar en samlad bild över trafiken över en längre period. Uppdateras var fjärde timme.
Automatiskt svar
– har ingen funktion på vanliga adressböcker, utan kopplade nummer eller kodord.
Access
– här kan du dela din resurs med andra användare genom att ange deras användarnamn. Den här resursen kommer då finnas tillgänglig när de loggar in i sin egen Verktygslåda, de kan redigera och ändra inställningar.
Det innebär dock inte att de automatiskt blir Skribenter, och kan göra utskick till adressboken. Det måste anges specifikt under resursens menyval Skribenter.
Visningsnamn
– ditt eget namn för resursen. Oftast används det bara för din egen del, men i vissa fall kan det även användas i kommunikation med medlemmar/mottagare.
Språk
– anger på vilket språk vi skickar leveranskvitton och inkomna meddelanden till Mottagare och i förekommande fall Funktionärer.
Anteckningar
– dina egna anteckningar om resursen. Denna text syns bara här i din Verktygslåda.
Adressbok
– på en vanlig adressbok är denna alltid ”aktiverad”.
Om du har ett virtuellt mobilnummer eller ett kodord så är det här kan du slå på funktionen för adressbok med opt-in.
Om du slår på denna funktion så kan man anmäla sig som Medlem i den adressboken genom att skicka ett SMS med kodordet START. Här kan du även välja om nya medlemmar ska godkännas automatiskt eller ej.
Läs mer här om adressbok kopplad till nummer.
Läs mer här om adressbok kopplad till kodord.
SMS-leverans

– här ställer du in hur SMS:en ska se ut när de skickas till de Medlemmar som är mobilnummer.

 • Originator anger hur avsändaren ska se ut när SMS skickas till medlemmarna.
  Om du väljer ”SMS-svar” så sätter vi ett av våra nummer som avsändare och eventuella svar skickas till adressbokens Funktionärer. Läs med om hur svars-SMS fungerar här.
  Du kan välja ”text” och då sätter vi denna som avsändare på SMS:en. Max 11 tecken och mottagarna kan då inte svara på ditt meddelande.
  Väljer du ”nummer” så kan du själv ange det nummer du vill ska visas som avsändare. Om du anger ett giltigt mobilnummer så kommer svaren skickas dit.
 • SMS Sidhuvud sätts automatiskt till samma som ”Visningsnamn” när adressboken skapas.
  Detta är en text som alltid läggs till först i alla SMS som skickas till gruppens medlemmar.
  Du kan radera den texten om du vill, den räknas med i de antal tecken som utgör ett SMS.
 • Sidfot för avanmälan är en funktion som också är aktiverad som standard på en ny adressbok.
  Det är en text som läggs till i slutet av ditt SMS och som instruerar medlemmen om hur de kan göra för att avanmäla sig från framtida utskick till den här adressboken.
  Texten är olika lång beroende på vilken ”originator” du valt ovan, och även denna text räknas in i totalt antal tecken, så testa gärna att skicka ett SMS till gruppen för att se hur långt ditt meddelande blir (Textavsändare: ca. 34 tecken, Nummeravsändare: ca. 37 tecken). Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.
  Genom att bocka ur rutan kan du avaktivera denna funktionen. Tänk på att i vissa fall finns det krav på att mottagaren på ett enkelt sätt ska kunna avanmäla sig från utskick.
 • SMS max antal delar gör att du kan begränsa hur många SMS ett utskick till gruppen maximalt ska kunna bli. Detta kan vara bra om man har väldigt många medlemmar, då ett väldigt långt meddelande kan orsaka en stor kostnad. Läs mer här om hur man räknar storleken på ett SMS.
Email-leverans
– här ställer du in hur ”friendly name” på avsändaren på mailen ska se ut när de skickas till de Medlemmar som är en mailadress. Du kan inte sätta din egen mailadress som avsändare på mailutskick via vår plattform.

Hämta adressbokens unika mailadress

Alla adressböcker döps automatiskt enligt formeln box.xyz och de får en motsvarande unik epostadress box.xyz@esms.nu.
 
Man kan göra ett utskick till en adressboks medlemmar direkt från sin vanliga mail (förutsatt att man är registrerad som Skribent) genom att skicka mailet till adressbokens unika mailadress.
 
Under Resurser i Verktygslådans vänstermeny hittar du adressbokens unika mailadress:

Verktygslådan Resurser Adressböcker

Skapa en ny adressbok

Klicka på Ikon plustecken för att lägga till en ny adressbok.
Lägg till adressbok i Verktygslådan
Namn/Visningsnamn – är namnet du ger din adressbok när du skapar den. Oftast används den bara för din egen del, men i vissa fall kan den även användas i kommunikation med medlemmar/mottagare.
 
Adresstyp – anger vilka typer av mottagare du tänkt ladda upp i adressboken. Mobilnummer (SMS/Länk-SMS), mailadresser, faxnummer eller blandat. Detta kan du ändra senare.

Publika mailadresser

En publik mailadress kan man använda på många olika sätt, det vanligaste är att man sätter sitt mobilnummer som mottagare, sedan kan vem som helst maila till den publika adressen, och meddelandet skickas sedan som ett SMS till det mobilnummer som man angett.

Klicka på Ikon pil nedåt för att öppna inställningarna.

Inställningar för publik mailadress i Verktygslådan

Mottagare 
– här listar man de adresser som ska ta emot inkomna meddelanden.
Det går även bra att lägga till en URL som mottagare på en resurs, bra för er som använder våra API som huvudsaklig kanal.

 
Logg
– visar i realtid vilka meddelanden som tagits emot eller skickats via resursen.
 
Statistik
– visar en samlad bild över trafiken över en längre period. Uppdateras var fjärde timme.
 
Automatiskt svar
– har ingen funktion här.
 
Access
– här kan du dela din resurs med andra användare genom att ange deras användarnamn. Den här resursen kommer nu finnas tillgänglig när de loggar in i sin egen Verktygslåda, de kan redigera och ändra inställningar.

Kodord

Här ser du de kodord på vårt kortnummer 72080 som är kopplade till dig. De SMS som kommer in till detta kodord skickas till dig och övriga som står som Mottagare.

Detta är ett bra sätt att uppmana utomstående att skicka SMS till dig i t.ex. en reklamkampanj, där det ska vara lätt att komma ihåg hur man ska göra. I din annons kan du skriva ”SMS:a KUNDTJÄNST följt av ditt meddelande till nummer 72080, så kontaktar vi dig så snart som möjligt”
Klicka på Ikon pil nedåt för att öppna inställningarna på ditt kodord.
Inställningar för kodord i Verktygslådan

Mottagare 
– här listar man de adresser som ska ta emot inkomna meddelanden.
När en resurs blivit tillagd till en användare sätts automatiskt den användaren som Mottagare, det går dock utmärkt att lägga till fler mottagare genom att klicka på Mottagare. I fältet ”Ny mottagare” skrivs den adressen som skall läggas till, klicka på ”Lägg Till” för att spara.

Det går även bra att lägga till en URL som mottagare på en resurs, bra för er som använder våra API som huvudsaklig kanal.
Logg
– visar i realtid vilka meddelanden som tagits emot eller skickats via resursen.
Statistik
– visar en samlad bild över trafiken över en längre period. Uppdateras bara var fjärde timme.
Automatiskt svar
– här kan du aktivera möjligheten för den som skickar in ett SMS eller MMS att direkt få ett automatiskt svar som bekräftelse på att deras meddelande mottagits. Läs mer här om autosvar.
Access
– här kan du dela din resurs med andra användare genom att ange deras användarnamn. Den här resursen kommer nu finnas tillgänglig när de loggar in i sin egen Verktygslåda, de kan redigera och ändra inställningar.
Visningsnamn
– är ditt eget namn för resursen. Oftast används det bara för din egen del, men i vissa fall kan det även användas i kommunikation med medlemmar/mottagare.
Språk
– anger på vilket språk vi skickar leveranskvitton och inkomna meddelanden till Mottagare och i förekommande fall Funktionärer.
Anteckningar
– dina egna anteckningar om resursen. Denna text syns bara här i din Verktygslåda.
Adressbok
– på en vanlig adressbok är denna alltid ”aktiverad”.
Om du har ett virtuellt mobilnummer eller ett kodord så är det här kan du slå på funktionen för adressbok med opt-in.
Om du slår på denna funktion så kan man anmäla sig som Medlem i den adressboken genom att skicka ett SMS med kodordet START. Här kan du även välja om nya medlemmar ska godkännas automatiskt eller ej.
Läs mer här om adressbok kopplad till nummer.
Läs mer här om adressbok kopplad till kodord.
SMS-leverans
– används bara om adressbok är aktiverat
Email-leverans
– används bara om adressbok är aktiverat

Faxnummer

Här ser du de faxnummer som är kopplade till dig. De fax som kommer in till detta nummer skickas som en PDF till dig och övriga som står som Mottagare.
 
Om du redan har ett faxnummer som du använder så kan du vidarebefordra ditt nummer till numret du hyr av oss. Så behöver du inte be avsändarna skicka till ett nytt nummer.
 
Klicka på Ikon pil nedåt för att öppna inställningarna på ditt faxnummer.
Inställningar för faxnummer i Verktygslådan

Mottagare
– här listar man de adresser som ska ta emot inkomna meddelanden.
När en resurs blivit tillagd till en användare sätts automatiskt den användaren som Mottagare, det går dock utmärkt att lägga till fler mottagare genom att klicka på Mottagare. I fältet ”Ny mottagare” skrivs den adressen som skall läggas till, klicka på ”Lägg Till” för att spara.

Det går även bra att lägga till en URL som mottagare på en resurs, bra för er som använder våra API som huvudsaklig kanal.
 
Logg
– visar i realtid vilka meddelanden som tagits emot eller skickats via resursen.
 
Statistik
– visar en samlad bild över trafiken över en längre period. Uppdateras var fjärde timme.
 
Automatiskt svar
– har ingen funktion på faxnummer.
 
Access
– här kan du dela din resurs med andra användare genom att ange deras användarnamn. Den här resursen kommer nu finnas tillgänglig när de loggar in i sin egen Verktygslåda, de kan redigera och ändra inställningar.
 
Visningsnamn
– är ditt eget namn för resursen. Oftast används det bara för din egen del, men i vissa fall kan det även användas i kommunikation med medlemmar/mottagare.
 
Språk
– anger på vilket språk vi skickar leveranskvitton och inkomna meddelanden till Mottagare och i förekommande fall Funktionärer.
 
Anteckningar
– dina egna anteckningar om resursen. Denna text syns bara här i din Verktygslåda.

SMS-nummer

Här ser du de mobilnummer som är kopplade till dig. De SMS och MMS som kommer in till detta nummer skickas till dig och övriga som står som Mottagare.
Detta är en bra lösning om de som skickar SMS och MMS till dig, gör det ofta. Då kan de enkelt spara ditt nummer som en kontakt, så blir det lätt att skicka till det.

Klicka på Ikon pil nedåt för att öppna inställningarna på ditt nummer.

Inställningar för sms-nummer i Verktygslådan

Mottagare 
– här listar man de adresser som ska ta emot inkomna meddelanden.
När en resurs blivit tillagd till en användare sätts automatiskt den användaren som Mottagare, det går dock utmärkt att lägga till fler mottagare genom att klicka på Mottagare. I fältet ”Ny mottagare” skrivs den adressen som skall läggas till, klicka på ”Lägg Till” för att spara.

Det går även bra att lägga till en URL som mottagare på en resurs, bra för er som använder våra API som huvudsaklig kanal.
Logg
– visar i realtid vilka meddelanden som tagits emot eller skickats via resursen.
Statistik
– visar en samlad bild över trafiken över en längre period. Uppdateras var fjärde timme.
Automatiskt svar
– här kan du aktivera möjligheten för den som skickar in ett SMS eller MMS att direkt få ett automatiskt svar som bekräftelse på att deras meddelande mottagits. Läs mer här om autosvar.
Access
– här kan du dela din resurs med andra användare genom att ange deras användarnamn. Den här resursen kommer nu finnas tillgänglig när de loggar in i sin egen Verktygslåda, de kan redigera och ändra inställningar.
Det innebär dock inte att de automatiskt blir Skribenter, och kan göra utskick till en adressbok. Det måste anges specifikt under resursens menyval Skribenter.
Visningsnamn
– är ditt eget namn för resursen. Oftast används det bara för din egen del, men i vissa fall kan det även användas i kommunikation med medlemmar/mottagare.
Språk
– anger på vilket språk vi skickar leveranskvitton och inkomna meddelanden till Mottagare och i förekommande fall Funktionärer.
Anteckningar
– dina egna anteckningar om resursen. Denna text syns bara här i din Verktygslåda.
Adressbok
– på en vanlig adressbok är denna alltid ”aktiverad”.
Om du har ett virtuellt mobilnummer eller ett kodord så är det här kan du slå på funktionen för adressbok med opt-in.
Om du slår på denna funktion så kan man anmäla sig som Medlem i den adressboken genom att skicka ett SMS med kodordet START. Här kan du även välja om nya medlemmar ska godkännas automatiskt eller ej.
Läs mer här om adressbok kopplad till nummer.
Läs mer här om adressbok kopplad till kodord.
SMS leverans
– används bara om adressbok är aktiverat
Email leverans
– används bara om adressbok är aktiverat