Hem 9 Hjälpcenter 9 Statistik

Statistik

Statistiken uppdateras ungefär var 4:e timme och ger dig en översiktlig bild av trafiken under vald tidsperiod.

Inloggad i Verktygslådan ser du bara din egen statistik.
Om du är administratör och tittar på statistiken från administratörsvyn så ser du statistiken för hela kontot, eller för den del av kontot som du administrerar.

Om du vill se status på ett meddelande du just skickat är det bättre att du tittar i loggarna, läs mer om loggar här.

Statistik i verktygslådan, klick på dag, vecka, månad

Klicka på ordet Dag / Vecka / Månad för en snabbsökning på innevarande period.
 och + ger dig automatiskt föregående alternativt nästkommande period.

Du kan även välja en egen period, anges med datum från och med dag ett, fram till sista dagen. Statistiken för hela Januari anges t.ex. som 2023-01-01 -> 2023-02-01

Klicka på +-tecknet framför respektive trafiktyp för att se mer detaljer, som vi har gjort här.

Trafiken visas som en total samt fördelat på användare (om du är administratör), därefter på landskod och eventuell feltyp.

Hur man läser statistiken

Antal
Antal meddelanden/mail vi fått in till våra system.

Skickade
Antal meddelanden/mail vi fått in till våra system och som passerat vår första kontroll gällande korrekt formaterade nummer med mera.
Dessa meddelanden har konverterats och skickats ut. Differensen mellan Antal och Skickade är Blockerade meddelanden, dessa debiteras separat.

SMS-delar
Detta är det antal SMS som motsvarar antal debiterade SMS på din faktura.
Enligt SMS-protokollet kan ett SMS max innehålla 160 tecken. Om det skickade meddelandet är längre än så, delar vi automatiskt upp det i flera SMS och skickar dem till mottagaren. Mottagande mobil monterar sedan ihop delarna till ett enda långt meddelande igen.

Levererade
Detta är det antal meddelanden från kolumnen Skickade, som vi har fått en leveransrapport på. De är alltså rapporterade som mottagna av mottagarens operatör eller enhet.

Misslyckade
Detta är det antal meddelanden från kolumnen Skickade, som vi har fått en negativ leveransrapport på. De är alltså rapporterade som ej möjliga att leverera. Det kan bero på ett tillfälligt eller ett permanent fel.

Inväntar rapport
Detta är det antal meddelanden från kolumnen Skickade, som vi ännu inte har fått en leveransrapport på. Det görs omsändningsförsök i varierande omfattning beroende på typ av leveransproblem, i vissa fall kan det dröja upp till 72 timmar innan en leveransrapport kommer in.

Man kan i vissa fall sätta en kortare giltighetstid på meddelanden, så att omsändningsförsöken upphör tidigare.

Faxsidor levererade
Detta är det antal faxsidor som levererats, och som motsvarar antal debiterade faxsidor på din faktura.

Jobbstatistik

När du har gjort ett massutskick kallas det för ett ”jobb”, och ett jobb har sin egna visning av statistik i realtid.

Ett jobb kan skapas på olika vis:
– om du använder Broadcast för ditt utskick av SMS eller fax
– om du gör utskick via en adressbok
– om du skickar från Verktygslådan på webben

Enklast att hitta ett jobbs statistik, är att gå till loggarna på webben.

Varje jobb har denna symbol blå icon sökning i loggarna. Klickar du på den så öppnas en vy med alla loggar för det jobbet.
Klickar du på loggraden så öppnas den och du kan öppna jobbstatistiken genom att klicka på grå icon för statistik

Jobbstatistik i verktygslådan

Såhär kan statistiken se ut

statisk för utskick i realtid i verktygslådan

 

 

Web_View
anger hur många gånger mottagarna har besökt ditt meddelande som visas på vår ebox-länk, ”webbvisning”. Om det är ett mail du skickat ut via oss så betyder det att mottagarna klickat på ”Visa i webbläsare” i mailet.

Om det är ett Länk-SMS du skickat ut så betyder det att de klickat på den automatiskt skapade länken i SMS:et.

Klickar du på länken ”Loggar” till höger så får du se precis vilka personer det gäller. Varje mottagare får en unik länk som vi skapar, om länken öppnas flera gånger eller om mottagaren skickar länken vidare till någon annan som klickar in, så visas det ändå som om att det är den ursprungliga mottagaren som gått in.

Web_Unsubscribe
Anger hur många som avanmält sig från dina utskick. Detta gäller bara då du har gjort utskick via Sändlistor. Mottagaren har då klickat på ”Avanmäl” i webbvisningen och de har blivit automatiskt avanmälda i din Sändlista. Klickar du på länken ”Loggar” till höger så får du se precis vilka personer det gäller.

Web_Redirect
Anger hur många som klickat vidare på länkar i ditt meddelande som du aktiverat spårning på.
Detta är en bra funktion om du vill se hur mottagarna beter sig när de läser ditt meddelande. Den visar oavsett om mottagarna klickat på länken direkt i ditt mail, eller om de klickat på länken i webbvisningen. Om du har flera länkar i ditt meddelande så redovisas de separat.

Aktivera spårning på länkar gör du genom att först lägga till länken i ditt meddelande, sedan väljer du att redigera länken och lägger till redirect= framför urlen. Såhär: redirect=http://www.tellustalk.com detta funkar både när du skickar från din mail och från Verktygslådan på webben.
Klickar du på länken ”Loggar” till höger så får du se precis vilka personer det gäller.

Web_Reply
Är såna som svarat på ditt meddelande inifrån webbvisningen. Klickar du på länken ”Loggar” till höger så får du se precis vilka personer det gäller.

Email_Reply / SMS_Reply
Är de som via mail respektive SMS svarat på ditt utskick, både autosvar och andra svar. Klickar du på länken ”Loggar” till höger så får du se precis vilka personer det gäller.

Email_Sent / SMS_Sent / Fax_Sent
Är det antal som ditt utskick omfattar. Send Unknown är såna som har okänd leveransstatus, det kan också finnas Failed om vi fått något besked om att en adress är felaktig. Skickat är de som gått iväg och som leveransrapporterats. Slutligen visar Total hur många meddelanden som ditt utskick omfattar totalt sett.

Du som är administratör

Är du inloggad som administratör så ser du statistiken för hela det konto du administrerar och därmed är statistiken även uppdelad per användare.

statistik per användare för administratör i verktygslådan

Inkommande blå button i verktygslådan

I den vänstra menyn har du även detta alternativ. Vyn visar enbart inkommande trafik.

statistik av inkommande i verktygslådan

Du kan söka på dag, vecka eller månad, samt hoppa framåt och bakåt med hjälp av +/- .

Du kan även ange egna datum att söka mellan.
 
Som standard visas all inkommande trafik, i drop-downboxen(All traffic) kan man välja specifika trafiktyper. Klicka på Visa för att uppdatera.
 
Trafiken grupperas på det nummer eller det kodord den kommit in via.
Article Id – Namnet på trafiktypen
Antal – Anger hur många meddelanden som kommit in på respektive nummer eller kodord. Procenttalet anger hur stor del detta är av det totala trafiken i urvalet.
Antal delar – Anger hur många delar som kommit in på respektive nummer eller kodord. Procenttalet anger hur stor del detta är av det totala trafiken i urvalet.