Hem 9 Hjälpcenter 9 Verktygslådan 9 Adressboken 9 Avanmälan från adressbok

Avanmälan från Adressbok

Enligt GDPR så ska man göra det enkelt för mottagare av olika utskick att avanmäla sig från framtida utskick, vi har därför lagt in denna funktion som standard när en adressbok skapas.
Den kan undantas manuellt i de fall man bedömer att denna regel inte är applicerbar, t.ex. viktig information till anställda.

Se längst ner angående avanmälan på nya plattformen.

Avanmälan från SMS-utskick

När man gör SMS-utskick till medlemmarna i en adressbok så har vi en standardinställning som lägger till en kort text i slutet av ditt meddelande som informerar mottagaren om hur de ska gå till väga för att avanmäla sig. Denna funktion kan stängas av genom att bocka ur rutan på adressbokens inställningar under resurser inloggad i verktygslådan.

Texten räknas med i det totala antalet tecken som skickas i ett SMS, så kontrollera gärna hur många SMS ditt meddelande blir innan du skickar det till en stor mängd mottagare.

Beroende på vad du har för inställning för avsändare på din adressbok så måste mottagaren göra lite olika:
– Svars-SMS som avsändare: mottagaren kan helt enkelt svara ”STOPP” på ditt meddelande
– Text som avsändare: mottagaren SMS:ar STOPP till vårt kortnummer 72080
– Kortnummer som avsändare: mottagaren kan enkelt svara STOPP eller ditt kodord följt av STOPP

Avanmälan från mailutskick

När man gör mailutskick till medlemmarna i en adressbok så lägger vi till en header högst upp i mailet där det finns en länk för avanmälan. Det finns även en länk för påanmälan om de skulle ändra sig.

Denna header kan man välja bort i anropet om man gör utskick via API, man kan även välja att placera den på ett annat ställe. Det går också att kontakta oss och be oss ta bort denna header på en specifik adressbok, det kan man inte göra själv som användare.

Vad händer med de avanmälda?

Vid avanmälan blir mottagaren blockerad för framtida utskick i den aktuella adressboken och återfinns under fliken ”Avanmälda”.

Detta gäller om de antingen klickat på en avanmäl-länk, om de svarat STOPP på ett svars-SMS eller om de SMS:at STOPP till ditt kodord.
Du kan inte återaktivera en avanmäld mottagare, de måste själva påanmäla sig antingen via en länk eller genom att svara START på ditt senaste meddelande. Om de inte har ditt meddelande kvar så ta kontakt med oss försöker vi hjälpa till.

Tänk på att en avanmälan normalt sett avser en adressbok. Om du skapar en ny adressbok så följer inte de avanmälda mottagarna med, och du riskerar att orsaka irritation hos de som sedan tidigare avanmält sig. Vi rekommenderar att du alltid utgår från samma adressbok när du gör denna typ av utskick.

Om mottagaren SMS:ar STOPP direkt till vårt kortnummer (72080) hamnar de i en blockeringslista som hanteras separat av vårt system. De taggas som avanmälda från den adressbok som de senast fick ett utskick ifrån, men det syns inte i adressboken.

Adressbok i verktygslådan med en list av kontakter

Avanmälan på nya plattformen

På nya plattformen har vi tagit ett nytt grepp om funktionen för avanmälan, detta för att ge dig som personuppgiftsansvarig bättre verktyg.
Mottagare kan begära att bli avanmälda, men i slutänden är det du som tar beslutet. Du kan också välja att återaktivera avanmälda mottagare om du så önskar.
Vi lägger inte längre till text i meddelandet som förklarar hur avanmälan går till, du väljer själv hur du vill informera mottagarna om detta.

Avanmälan från adressbok

Endast om du har inställningen svars-SMS när du gör SMS-utskick till en adressbok så kan mottagarna SMS:a ”STOPP” tillbaka och begära att bli avanmälda från vidare utskick från den adressboken. Om du vill göra SMS-utskick med en text som avsändare så kan mottagarna inte avanmäla sig.
Mottagare av mail kan alltid svara STOPP och begära att bli avanmälda.

När någon svarat STOPP på ett utskick blir de direkt pausade från vidare utskick. Nästa gång du loggar in och tittar på adressboken så öppnas automatiskt en ruta som visar vilka som önskar avanmäla sig och du kan med några enkla klick bekräfta eller avslå begäran. Om du inte gör något så läggs mottagaren tillbaka som aktiv i adressboken efter en tid.

Avanmälan från adressbok fungerar om du skickar till hela eller delar av adressboken med hjälp av filtrering. I meddelandets Till-fält syns då adressbokens namn. När du lägger till mottagare manuellt i Till-fältet så kan du få förslag på mottagare som finns i adressboken, om du väljer mottagare på detta vis så kan de inte svara STOPP och avanmäla sig.