Hem 9 Hjälpcenter 9 Verktygslådan 9 Adressboken 9 Adressbok kopplad till virtuellt nummer

Adressbok kopplad till ett virtuellt nummer (VN)

Om du aktiverar Adressbok för ditt virtuella mobilnummer så kan du låta folk anmäla sig som medlemmar via SMS. Smart funktion för att till exempel låta dina kunder anmäla sig till att få dina nyhetsbrev via SMS. Du kan som alltid även lägga till medlemmar manuellt, både mobilnummer och mailadresser.

Det är också enkelt att göra utskick till adressbokens medlemmar genom att SMS:a till numret.
En adressbok har många inställningar för att kunna möta dina behov. Kontakta oss så hjälper vi dig att ställa in din adressbok med opt-in på det sätt som passar dig bäst.

På-amälan via SMS

Man anmäler sig genom att SMS:a START till ditt nummer. Det fungerar även att anmäla sig som medlem genom att enbart SMS:a till numret när du aktiverat det för optin. Den som optar in via SMS får ett autosvar tillbaka som bekräftar att de lagts till som medlemmar.


Om man redan är medlem och SMS:ar START så får man ett nytt autosvar om att man blivit anmäld. Det är enbart möjligt att anmäla sig genom att SMS:a START. Lägger man till annan text blir man inte upplagd som medlem, meddelandet skickas då bara till funktionärerna.


Begränsa anmälan via SMS
Du kan välja om de som anmält sig till listan automatiskt ska bli medlemmar eller om en administratör ska godkänna medlemmarna manuellt först.

Avanmälan via SMS

En medlem kan enkelt avanmäla sig genom att SMS:a STOPP till ditt nummer. Vid avanmälan blir mottagaren blockerad för framtida utskick i den aktuella adressboken och återfinns under fliken ”Avanmälda”. Du kan inte återaktivera en avanmäld mottagare, de måste själva påanmäla sig antingen via en länk eller genom att svara START på ditt senaste meddelande. Om de inte har ditt meddelande kvar så ta kontakt med oss försöker vi hjälpa till. Läs mer om avanmälan från en Adressbok här.

Adressbok i verktygslådan med en list av kontakter

Skicka till listan – flera möjligheter

SMS
Den eller de som anges som skribenter kan göra utskick till medlemmarna genom att SMS:a till numret. Man kan låta enbart utvalda skribenter göra utskick till medlemmarna, eller så kan samtliga medlemmar också vara behöriga att initiera utskick till gruppens medlemmar. Detta kan vara ett bra alternativ om listan ingår i en krishanteringsfunktion.

Om någon som inte är skribent SMS:ar någon text till numret, skickas detta meddelande enbart till funktionärerna med informationen ”Meddelande ej skickat”
 
 
Mail
Som med en vanlig adressbok kan alltid den eller de mailadresser som anges som skribenter starta utskick till listans medlemmar genom att maila till listans unika mailadress. Den som står som skribent behöver inte vara registrerad som användare i tjänsten, det fungerar även att lägga till externa adresser.
 
 
 
Online via verktygslådan
Och som med en vanlig adressbok kan man också alltid initiera ett utskick direkt från din Verktygslåda på webben. Alla som listas under Access på adressboken kan se och välja den vid utskick från Verktygslådan, för att utskicket även ska gå iväg måste man också stå med som skribent.