Hem 9 Hjälpcenter 9 Verktygslådan 9 Inställningar

Dina personliga inställningar

När du klickar på kugghjulet Ikon grått kugghjul i vänstermenyn kommer du till dina personliga inställningar, både grundinställningar som att byta lösenord och dela ut access till någon och inställningar som bestämmer hur det ser ut när du skickar ut meddelanden via tjänsten.

Här går vi igenom vad allt innebär.

Översikt inställningar i Verktygslådan

Grundinställningar

Längst till vänster har vi en samling grundinställningar.

Namn – fungerar som ett ”friendly name” och kan visas som avsändare i vissa delar av tjänsten, t.ex. vid mailutskick. Ange inte en mailadress här, det kan göra att mottagarens mailserver sorterar bort meddelandet som skräp. ”Namn” visas också för administratören i listan över användare och kan ibland användas för att underlätta administrationen.

Landskod – detta är den landskod som systemet kommer förutsätta att du skickar till om du inte anger landskod på mottagarens nummer. Standard är oftast +46 för Sverige, men en annan landskod kan vara vald som standard på just ert konto. Om du oftast skickar till ett annat land och vill slippa ange landskod varje gång så är det här du ändrar det för dina personliga utskick.

Språk – avser språket på interna meddelanden som leveransrapporter med mera. Standard är oftast svenska, men ett annat språk kan vara vald som standard på just ert konto. Här kan du välja om du vill ha en annan inställning för dina utskick. Språket inne i Verktygslådan avgörs av webbläsarens språkinställningar.

Logga in med engångslösenord – om du vill aktivera tvåfaktorsinloggning för din inloggning på Verktygslådan så kan du ange ditt mobilnummer här. Varje gång du loggar in kommer du även få en engångskod via SMS som ska användas vid inloggningen.

Anteckningar – detta är ett fält som bara syns för dig och för administratören i listan över användare. Här kan man skriva information som är viktig gällande just din användare.

SMS-inställningar

Här kan du ändra dina inställningar för hur SMS ser ut när du skickar dem, vart vi ska skicka leveransrapporter med mera.

SMS rapport
Här anger du om du vill få leveransrapporter på dina SMS-utskick.
Vi skickar den så snart vi får den från mobiloperatören, men ibland kan det dröja upp till 72 timmar om det är leveransproblem.
 
Standard är att inga rapporter skickas. Du kan annars välja mellan Alltid, Vid framgång eller Vid misslyckande.
 
Inställningar för SMS-kvitto i Verktygslådan
 
 

Vart ska rapporterna skickas?
Fyll i den adress dit du vill ha dina leveransrapporter, e-postadress eller URL.

Om du vill ha rapporten som XML till en URL: skriv XML: framför hela URL:en, exempelvis XML:http… annars blir det HTTP form. Vi har även stöd för ytterligare format vid mottagare i form av URL, kontakta oss för mer information.
 
Bifoga meddelandet
Bocka i om du vill att det ursprungliga meddelandet du skickade ska följa med i rapporten. Det kan vara bra om du skickar många meddelanden till samma mottagare, då blir det lättare att se vilket meddelande som rapporten avser.
Avsändare på SMS

Du kan välja vilken typ av avsändare du vill ha på ditt SMS. Standard eller default är ofta svars-sms.​ Klicka på pilen i rullgardinsmenyn för att välja en annan avsändare

Val av avsändare

Du kan läsa mer här om hur du väljer vilken avsändare du vill ha på dina SMS och hur de olika alternativen fungerar.

SMS-delar
Ett meddelande som innehåller fler än 160 tecken delas upp i det antal SMS som behövs för rymma texten. Du kan skicka upp till 1224 tecken, vilket delas upp på max 8 SMS-delar.
 
Här kan du ändra dina egna möjligheter att skicka långa meddelanden med många SMS-delar. Default inställningen är oftast 8 SMS-delar, men din administratör kan ha angivit något annat för just ert konto.
Inställningar för att begränsa antalet SMS-delar
 
Varje del kostar som ett SMS. Om ditt meddelande är längre än det antal delar du angivit så klipps slutet bort. Läs mer om hur många tecken ett SMS kan innehålla här.
Flash

Bocka i här så skickas dina meddelanden direkt till mobilens skärm och sparas normalt inte i mobilens inkorg.
Mycket bra när engångslösenord / OTP ska skickas.

Signatur

Här kan du skriva in en text som automatiskt läggs till i slutet av alla dina SMS.

Ange signatur

Ta bort slutmeddelande

Har du en text som er mailserver automatiskt lägger på i slutet av mail som du skickar? Skriv in den här så klipper vi ditt meddelande från och med det första tecknet så att det inte kommer med i ditt SMS-utskick.

Inställningar i Verktygslådan för att ta bort disclaimer

Faxinställningar

Här kan du ändra dina inställningar för hur fax ser ut när du skickar dem, vart vi ska skicka leveransrapporter med mera.

Försättsblad
Ett försättsblad är en sida som vi lägger på framför de sidor som du vill faxa iväg. Försättsbladet används också för att skicka ditt meddelande om du inte har några övriga dokument som du vill bifoga.
 
En del av informationen vi sätter på försättsbladet kommer från inställningarna på kontot och en del går att anpassa för varje användare.

Här kan du välja om du vill ha försättsblad eller ej när du faxar. Om företaget har beställt egna anpassade försättsblad så kan du välja bland dem också.

Olika språk
Grundtexterna på försättsbladet har stöd för några av de vanligaste språken och detta aktiveras automatiskt av landskoden i faxnumret.

Om du till exempel skapar ett försättsblad på tyska så kommer det att användas när du eFaxar till ett tysktalande land. Om vi saknar översättning för aktuellt språk så används engelska.
 
Faxkvitto
Här anger du om du vill få leveransrapporter på dina faxutskick.
Vi skickar den så snart vi fått ok från mottagaren, men ibland kan det dröja några timmar om det är leveransproblem eftersom våra system gör ett antal omsändningsförsök innan de ger upp.
 
Standard är att inga rapporter skickas. Du kan annars välja alltid, bara vid lyckad leverans eller bara vid misslyckad leverans. Ange den e-postadress till vilken ni vill få kvitton levererade.
Inställningar i Verktygslådan för faxkvitton
 
Bifoga meddelandet
Bocka i längst till höger om du vill att det ursprungliga meddelandet du skickade ska följa med i rapporten. Det kan vara bra om du skickar många meddelanden till samma mottagare, då blir det lättare att se vilket meddelande som rapporten avser.

Organisationstillhörighet

Om ditt företag har ett organisationsträd så kan du välja din plats i organisationsträdet här.

Ändra lösenord

Fyll i ditt nya lösenord och klicka på spara.

Email alias

Mailadresser som listas här kan skicka meddelanden via din användare och med dina inställningar. De kan därmed använda tjänsterna från sin mailadress utan att ha en egen inloggning.

Access/Behörighet

Användare vars emailadress ligger här har administrativ access till din användare och kan logga in som dig. Här kan du t.ex. lägga till en kollega som ska ta hand om dina utskick under semestern.

Här finns också en lista över de användare som du har administrativ access till. Du växlar mellan dessa användare högst uppe till höger i din Verktygslåda.

Växla mellan användare

Läs mer om vårt nya behörighetssystem här.