Svars-SMS

Med Svars-SMS, eller tvåvägs-SMS som vissa säger, kan mottagaren svara på ditt SMS och svaret kommer tillbaka till din mail, eller en URL, där du kan fortsätta konversationen. 

Detta är en inställning du kan göra på din egen användare under Inställningar i Verktygslådan och det finns tre olika varianter.

Single thread

Samma nummer till samma mottagare. Detta är standardinställningen för Svars-SMS.

Den här varianten av Svars-SMS är bra om du vill att alla dina meddelanden ska samlas i en enda konversation hos mottagaren. Precis som när du skickar SMS från din egna mobil.

Vi håller ordning på konversationen genom att välja ett och samma avsändande nummer för en och samma mottagare. Andra mottagare kan få ett annat nummer. Detta innebär att när du skickar ut SMS kommer olika nummer visas som avsändare för olika mottagare.

Svaren hålls samman i samma konversation i din mail, detta gör vi genom att unikt koppla ihop avsändande användare + det utvalda numret + mottagarens nummer. Detta gör att mottagare inte ska spara dessa nummer i sin kontaktbok och de ska heller inte lämna numret vidare till någon annan eftersom meddelanden som kommer in från andra nummer inte kommer skickas till dig.

Multithread

Olika avsändande nummer. Detta är en variant som ingår i abonnemanget, men som vi måste hjälpa dig att ställa in.

Den här funktionen för tvåvägs-SMS är extra bra om du behöver ha flera samtidiga konversationer igång med samma mottagare.

Svaren hålls samman i samma konversation i din mail, detta gör vi genom att unikt koppla ihop avsändande användare + det utvalda numret + mottagarens nummer. Detta gör att mottagare inte ska spara dessa nummer i sin kontaktbok och de ska heller inte lämna numret vidare till någon annan eftersom meddelanden som kommer in från andra nummer inte kommer skickas till dig.

Eget virtuellt mobilnummer som avsändare

Du kan välja att använda ett eget nummer som avsändare för Svars-SMS, detta är en tilläggstjänst.

Med ett eller flera egna nummer som används för svars-SMS får du fler möjligheter. Bland annat gör det inget om en mottagare svarar från ett annat nummer eller om de sparar numret för att SMS:a till det senare. Meddelandet kommer fram till dig ändå. Det gör också att du kan uppmana mottagarna att spara detta nummer i sin adressbok om de vill kontakta dig via SMS igen.

Det fungerar i övrigt på samma vis som ovanstående alternativ. Kontakta oss om du vill veta mer om den här funktionen.

Perfekt om man vill att kunder ska kunna skicka in SMS för att inleda en konversation, men även om man av olika anledningar inte vill att det avsändande numret ska växla.

Detta är en tilläggstjänst som innebär att man hyr ett mobilnummer av oss, som sedan används i SMS-konversationer. Kontakta oss om du vill hyra ett eller flera mobilnummer för att användas för SMS-konversationer.