Mallar för utskick

Mallar underlättar om du har en speciell text du ofta skickar ut. Eller skickar du ofta till samma mottagare?
Spara dina vanligaste meddelanden som mallar, så går det snabbt och enkelt att göra nya utskick!
Med funktioner som formulär blir det ännu enklare att skapa meddelanden med personligt innehåll.

Skapa mall

Gå till Skicka-vyn i din Verktygslåda och gör alla inställningar som du önskar återanvända. Lägg till mottagare du ofta skickar till, skriv in standardtexter, bifoga dokument med mera. Välj sedan ”Mall” nere till höger istället för ”Skicka”, ange ett namn och klicka på spara. Mallen hittar du sedan under fliken Mallar.
 
Skapa mall

Skapa nytt meddelande

Gå till fliken Mallar och använd kopieringsikonen Ikon för kopiera mall för att skapa ett nytt meddelande baserat på den mall du önskar.

Välj som standard

Under fliken Mallar kan du välja en av dina mallar som standardmall så den alltid används för dina nya meddelanden.

Välj standardmall

Formulär till din mall

Du kan enkelt skapa ett formulär till din mall, där du lätt fyller i den info som behövs för att individanpassa ditt meddelande. Det kan till exempel vara ett namn eller ett datum.

När du skapar ett nytt meddelande baserat på en mall med formulär öppnas först ett fönster där du matar in de unika uppgifterna. Med ett klick förs de sedan in på rätt ställe i texten och meddelandet är redo att skickas!

Alla parametrar som du taggar med *** före och efter görs om till formulärfält. Om du bara skriver ***name*** så blir det ett enkelt textfält, lägg till ”type” och andra parametrar för att sätta andra format på fälten. Ett datumfält skrivs så här: ***datum:type=”date”*** Mall med formulär

Texten hamnar sedan som vanlig text i ditt meddelande:

Meddelande ifyllt med formulär

Fler alternativ på fält

​Syntaxen följer i princip ”html input tag” (här kan man läsa mer om det) och här följer några exempel:

 
***namn***  (Enkelt textfält)
***namn :type=”text” pattern=”[a-z]”***   (Bara små bokstäver, inga siffror tiilåts)
***Giltighetstid :type=”datetime-local”*** (Visar datum och tid)
***Pris :type=”number” min=”1″ max=”10″*** (Nummerfält där man inte kan mata in mer är siffran 10)
***Textfält :textarea value=”Beskriv kort ditt ärende”*** (Textfält med fler rader samt en kort instruktionstext)
***Välj :type=”radio” value=”1″ value=”2″ value=”3″*** (Radiobuttons med olika förvalda värden)
***Textförslag :value=”Så att man inte behöver skriva så mycket”*** (Färdig text som införs i meddelandet, kan redigeras)

Mallar på nya plattformen

På nya plattformen får mallar en helt ny funktion. Utöver att underlätta utskick från din Verktygslåda som vanligt, så tar de även över funktionen ”mail-till-adressbok”. Du får helt unika möjligheter att förbereda komplexa utskick som kan startas med ett enkelt mail!

Gå till Skicka-vyn i din Verktygslåda och klicka på mallens namn för att använda den för ett nytt meddelande, klicka på Ikon blå pennaför att redigera mallen.

Skapa en ny mall

genom att klicka på knappen ”Ny mall” och välja ett beskrivande namn. Komponera sedan ditt meddelande som vanligt, dina ändringar automatsparas löpande så inga ändringar går förlorade.

Mottagare kan du lägga till manuellt, du kan ladda upp en fil (csv eller xls) eller göra urval från en eller flera adressböcker. 

Förbered meddelandetexter, kanske tagga upp några formulärfält för enklare utskick, aktivera signering, BankID-skydd eller bifoga filer.

Klicka på Ikon grått kugghjul för ytterligare inställningar för att ändra mallnamn, avsändare, delning och för att se mallens unika mailadress.

Avsändare

En mall har som standard inga egna inställningar för avsändare, men här kan du ange om du vill att utskicken som görs med denna mall ska ha andra inställningar än dina personliga.

För SMS-utskick kan du välja avsändare som vanligt och för mailutskick kan du ange vilket ”friendly name” du vill ska synas i mailet. Själva avsändaren på mailet går inte att ändra i dagsläget, utan det är en av våra systemadresser som används.

Dela mall med andra

Dela din mall med dina kollegor om ni är flera som ofta gör samma typ av utskick. Tänk på att om du lagt ett urval från din adressbok som mottagare så måste du även dela adressboken med kollegorna för att de ska kunna göra utskick via den delade mallen.

De som du delat mallen med kan även skicka till den direkt från sin mail med hjälp av Mail-till-mall-funktionen.

Mail-till-adressbok blir Mail-till-mall!

Förr när du ville kunna göra utskick till din adressbok direkt från din mail så hittade du både adressbokens unika mailadress och dess egna utskicksinställningar direkt kopplat till adressboken.

Nu får varje mall automatiskt en unik mailadress, och när du mailar till denna adress från din vanliga mail så görs ett utskick till mallens mottagare nästan som om du gjort utskicket från din Verktygslåda! Själva meddelandet och eventuell ärenderad i mallen skrivs dock över med det som skrivs i mailet, i övrigt blir det samma inställningar.

Du kan göra olika urval från adressbokens deltagare i varje mall, och även välja olika avsändarinställningar.