Hem 9 Hjälpcenter 9 Verktygslådan 9 Skicka SMS från verktygslådan

Skicka SMS från verktygslådan

Här får du som ny kund hjälp med att skicka SMS online. Som användare får du tillgång till en personlig verktygslåda där du kan skicka SMS och ändra personliga inställningar.

När du loggar in så hamnar du direkt i skicka-vyn.

SMS är ett effektivt sätt att nå mottagare snabbt och få snabba svar.

Välj vilken avsändare du vill ha
Standardinställning är svars-SMS men om du vill skicka med en annan avsändare så klicka in på Inställningar i vänstermenyn och ändra avsändare. Detta behöver du bara göra en gång, systemet kommer ihåg vad du har valt!
 
 
Meny inställningar
Lägg till mottagare i till-fältet

Ange mottagare i Till-fältet

Det går fint att skicka till många samtidigt och det går bra att blanda mobilnummer och epostadresser. Medan du skriver ger systemet förslag på mottagare som du sparat i din adressbok eller skickat till förut.
Landskod på mobilnummer behöver du bara ange om du skickar till nummer som inte är svenska.

Copy-paste från Excel
Har du många mottagare i en xls-fil? Kopiera hela kolumnen med nummer eller epostadresser och klistra in. Vill du ha med mottagarnas namn måste namnet stå i den högra kolumnen i xls-filen, och så kopierar du båda kolumnerna.

Lägg till från adressboken

Klicka på  Ikon för adressboken​ till höger i Till-fältet för att söka fram mottagare från din adressbok 

Välj mottagare med etikett test

Du får automatiskt upp innehållet i din adressbok, du ser vilka etiketter du kan välja mellan och du kan också söka i värde-fälten om du importerat sådana. Modifiera din sökning tills du är nöjd, du ser hela tiden sökresultatet nere till vänster, klicka sedan på Spara urval. Klicka på Nytt urval om du vill lägga till fler mottagare med andra kriterier, är du nöjd kan du stänga rutan.
Längst till höger i Till-fältet ser du din tillagda sökning, klicka på den om du vill granska eller ändra den.
Urval i tillfältet

Skriv ditt meddelande

Ärenderaden behöver du inte använda när du skickar SMS. Text som står i ärenderaden läggs till först i SMS:et när det skickas iväg. Tänk på att det påverkar längden på SMS:et.

Skicka direkt eller spara

När du är nöjd med ditt meddelande kan du välja att antingen skicka direkt, schemalägga, spara som utkast eller som mall.
Om du vill skicka direkt, klicka på Skicka och ditt fax är på väg.

Välj Skicka nu

Schemalägg - Om du inte vill skicka ditt meddelande direkt kan du schemalägga det. Du kan läsa mer om schemaläggning längre ner på denna sida.

Utkast - Om du inte är klar med ditt meddelande kan du spara det som ett utkast och göra klart det senare. Läs  mer om utkast längre ner.

Mall - Om du skickar samma typ av meddelande ofta kan du spara det som en mall som du enkelt kan återanvända. Läs mer om mallar längre ner på den här sidan.

Se antal SMS-delar
Längst ner i fältet för "Vanlig text" finns en räknare som visar antal tecken i meddelandet.
 
Räknaren för sms-delar
 
 
Denna räknare är en hjälp för dig när du skickar SMS, så att du vet ungefär hur många SMS-delar ditt meddelande kommer att bli. Tänk på att ärenderaden och andra texter kan läggas till utöver det som står i det här fältet.
 
Testa ett SMS till dig själv om du är osäker.  Ett meddelande som innehåller fler än 160 tecken delas upp i det antal SMS som behövs för rymma texten. Du kan skicka upp till 1224 tecken, vilket delas upp på max 8 SMS-delar.
 
Antal delar kan begränsas av användarens och/eller kontots SMS-inställningar. Där kan du ange om du vill begränsa möjligheten att skicka många SMS-delar. Varje del kostar som ett SMS.
Om ditt meddelande är längre än det antal delar du angivit så klipps slutet bort.
Provskicka till dig själv

Innan du skickar ett meddelande kan du provskicka det till dig själv för att se hur det ser ut och hur många SMS-delar det blir.

Om du ska lägga till mottagare direkt i adressfältet

Börja med att sätta dig själv som mottagare och skicka till dig själv tills du är nöjd. Gå till Skickade-fliken och använd ett meddelande du var nöjd med som mall för ett nytt meddelande.
Kontakta oss om du vill ha hjälp att kolla hur många SMS-delar ditt meddelande blev.

Om du ska skicka till mottagare från din adressbok Ikon för adressboken

När du väljer mottagare från en adressbok så används adressbokens egna inställningar för hur utskicket ska se ut. Därför måste du lägga till dig själv i den aktuella adressboken först, sätt etiketten "Test" på dig själv så blir det enkelt att skicka bara till dig.
Adressbokens medlemmar

I Till-fältet väljer du Ikon för adressboken och söker fram dig själv genom att bocka i "Test" bland etiketterna, spara urval och stäng fönstret.
Välj mottagare med etikett test

Nu ser du det urvalet du just gjorde längt till höger i Till-fältet:
Urval Test i Tillfältet

Nu kommer du få samma inställningar i meddelandet som de andra i adressboken. Skicka ditt meddelande tills du är nöjd. Gå till Skickade-fliken och använd det meddelande du var nöjd med som mall för ett nytt meddelande till alla mottagare i adressboken.
Kontakta oss om du vill ha hjälp att se hur många SMS-delar det blev.

Skicka SMS online via Verktygslådan

Här är en film som visar dig hur lätt det är att använda våra vår SMS-tjänst

Vad finns bakom flikarna i skicka-vyn?

Flikarna i Verktygslådans skicka-vy

Spara som utkast
 
Om du inte vill skicka ditt meddelande på en gång eller redigera det senare kan du spara det som utkast.
Välj Utkast nere till höger och klicka "Spara".
 
 
Du hittar de meddelanden som du sparat under fliken Utkast
 
 
Klicka på Ikon V-formad pil nedåt för att öppna utkastet och redigera vidare eller skicka det direkt.
Schemalägg dina meddelanden

Om du inte vill skicka ditt meddelande direkt kan du välja att schemalägga det istället. Välj schemalägg i Verktygslådan

Ange datum och tid du vill skicka ditt meddelande och klicka på spara.

Som standard är upprepning ej påslaget när du valt schemalägga. Klicka för att aktivera upprepning av ditt utskick.

Du kan nu välja hur ofta (varje, varannan...) och intervall (vecka/månad) ditt utskick ska upprepas. Samt vilka dagar i veckan som meddelandet skall skickas iväg. Ange även ett slutdatum, stäng fönstret när du är klar.

Vill du t.ex. upprepa ett meddelande den 1:a varje månad väljer du startdatum i fältet innan upprepa och sedan väljer du varje månad under upprepa. Obs detta blir exakt på datum oavsett veckodag.

Du hittar alla dina schemalagda utskick under fliken Schemalagda.

 
Spara som mall
Ett meddelande som du använder ofta kan med fördel sparas som en mall, du kan då återanvända det för framtida utskick.
Välj mall nere till höger och ange ett namn och klicka på spara. I fliken Mallar hittar du dina meddelandemallar.
 
Välj spara som mall i Verktygslådan
Skickade meddelanden.
 
Här hittar du de meddelanden som skickats från Verktygslådan.
Klicka på Ikon V-formad pil nedåt för att se mer detaljer och få upp följande alternativ:
 
 
Ikon kopiera Skapa ett nytt meddelande med detta meddelande som mall
 
 
Ikon signera Administrera signaturer. Här kan du se vilka som signerat, du kan lägga till ytterligare mottagare och du kan ladda ner signerade filer.
 
 
Ikon för loggarna Kolla loggarna för bara det här utskicket.
 
 
Ikon radera  Radera utskicket från Skickade-fliken. Detaljerna finns kvar i loggarna om du skulle behöva dem senare.

Inställningar i skicka-vyn

 

Här ser du alla val av inställningar du kan göra på ditt utskick. Vill du kanske skicka ett SMS med signering eller ett Länk-SMS? Möjligheterna är många och valet gör du här.

Ikon för bifoga filer

Bifoga en fil
För vanliga mailutskick kan du bifoga filer på upp till 10 MB.
Ska mottagaren signera filen (endast PDF) rekommenderar vi max 3,5 MB.
SMS-utskick konverteras till Länk-SMS om du bifogar en fil, där finns ingen storleksbegränsning.
För fax är det bäst att skicka PDF:er i gråskala, faxar hanterar inte färg. Innan man skickar xls-filer bör man tänka till, funktioner och grafer kan ställa till det. Konvertera hellre till PDF innan du skickar.
Aktivera BankID-inloggning

Du kan skydda ditt meddelande bakom en inloggning, det kan vara bra om det är avtal eller annan känslig information som skickas. Mottagaren måste då först logga in med BankID eller engångskod för att kunna läsa den skyddade texten.

Klicka på Ikon grått hänglås och välj hur mottagaren ska logga in:

Inloggningsalternativ

Inloggning med BankID är valt som standard, men här kan du också ange vilket eller vilka personnummer som ska kunna logga in.
Skyddat meddelande låst till personnummer
Om du inte anger något personnummer kan vem som helst logga in med BankID, och du får då en notis om vilket personnummer som loggat in.

Ikon grå penna

Aktivera Signering

Du kan låta mottagaren signera ditt meddelande eller den bifogade filen. Mottagaren signerar med eID eller engångskod, du väljer vad som passar bäst. Dokumentet får du skickat tillbaka till din mail eller URL.

Klicka på symbolen Ikon grå penna Det finns flera olika signeringsalternativ att välja mellan:

Signeringsalternativ

Välj vilket eID som mottagaren ska kunna använda vid signering. Standard är svenska BankID, men du kan även välja motsvarande eID för Finland, Norge eller Danmark

Du kan välja engångskod som signeringsalternativ, klicka på pilen för att få upp valen. Engångskoden skickas till mottagaren på samma sätt som din signeringsinbjudan, antingen via mail eller SMS.
Engångskoden skapas automatiskt när mottagaren är redo att signera.

Om du väljer signering direkt på skärm (draw) som signeringsalternativ så kan mottagaren signera genom att rita sin signatur med muspekaren eller med fingret direkt på en skärm. De får även ange ett namnförtydligande.

Ikon grått A

Välj rätt meddelandeformat

Till höger om ärenderaden kan du välja vilket format du vill ha på ditt meddelande.

Val för meddelandeformat
Vanlig text går bra att använda till det mesta. Till exempel SMS och meddelanden som bara ska innehålla vanlig text.

Formaterad text är bra när du ska skicka mail. Du får då upp fler verktyg för att göra ett snyggt mail där du kan infoga bilder med mera.

Vanlig text/Formaterad text väljer du om du vill skicka Länk-SMS. Du kan då skriva ett kortare meddelande som SMS i fältet "Vanlig text", vi lägger automatiskt till en länk sist i SMS:et där mottagaren kan klicka om de vill se ditt formaterade meddelande som visas på en automatiskt skapad webbsida.

Det här alternativet är också bra om du skickar till mobilnummer och mailadresser samtidigt. Det formaterade meddelande skickas som ett vanligt HTML-formaterat mail till de mailadresser du skickar till.

Ikon tre prickar

Mer inställningar för meddelandet

Här kan du göra mer avancerade inställningar som bara gäller för just detta utskicket

Mer inställningar under tre prickar

SMS-leverans
Giltighetstiden bestämmer hur länge mobiloperatören försöker leverera ett SMS till mobilen. Om du till exempel skickar en mötespåminnelse en timme innan ett möte vill du kanske inte att påminnelsen levereras efter att mötet är avslutat. Ange giltighetstiden i timmar:minuter. Minsta tiden är 5 min och längsta är 72 timmar.
Giltighetstiden påverkar inte fax och epost.

Som avsändare på ditt meddelande kan du välja mellan:
- Svars-SMS, då kan mottagaren svara och svaren skickar vi till din mailadress. Vi sätter olika nummer som avsändare.
- Text, då kan mottagaren inte svara på ditt meddelande. Max 11 tecken kan sättas som textavsändare.
- Nummer, du kan sätta ditt eget mobilnummer eller ett virtuellt nummer som du hyr av oss. Mottagaren kan svara och svaren skickas till det angivna numret.
 
Mer inställningar - sms-leverans

Email-leverans

Email från namn kan sättas till valfri text. T.ex. så kan företagsnamnet sättas eller kanske en specifik avdelning som skall hantera just detta utskicket. Detta påverkar dock INTE den epostadress som används som avsändare.
Om du skriver noreply här så kan mottagaren inte svara på ditt mail.

Mer inställningar för emailleverans

Betalningsbegäran
Om ni har aktiverat funktionen och kopplat ett eller flera betalalternativ till oss så kan ni skicka betalningsbegäran via SMS eller mail. Här kan du läsa mer om betalningsbegäran.

Mer inställningar - betalningsbegäran

Ikon papperskorg

Radera meddelandet

Är du missnöjd med ditt meddelande, klicka på Ikon papperskorg för radering/rensing av ditt skrivna meddelande och börja om från början.

 

Ta emot SMS och MMS

Du kan enkelt ta emot SMS och MMS direkt till din mail eller en URL på flera olika sätt.

Kodord på kortnummer

För en kampanj kan det passa att hyra ett kodord som avsändaren inleder sitt meddelande med, och sedan skickar till kortnummer 72080.
I en annons kan man t.ex. skriva ”Skicka Tellus till 72080”

Vi skickar inkomna meddelanden direkt till din mail (eller URL) och du kan enkelt svara på mottagna meddelanden. Det går också att ställa in ett autosvar så mottagaren får bekräftelse direkt att meddelandet kommit fram.

Detta är en tilläggstjänst, kontakta oss för mer information.

Virtuellt mobilnummer

Hyr ett virtuellt mobilnummer av oss så kan du ta emot SMS och MMS direkt till din mail eller URL. Passar bra om avsändarna skickar till dig regelbundet, då de kan spara ditt nummer i sin kontaktlista.

Vi har både långa och korta nummer, internationell täckning.
Detta är en tilläggstjänst, kontakta oss för mer information.

Svars-SMS

När du väljer SMS-svar som avsändare på dina utskick så kan mottagaren svara tillbaka både med SMS och MMS. Svaret skickas, tillsammans med ditt ursprungliga meddelande, till din mail eller URL. Svaret finns även tillgängligt i din Verktygslåda på webben.

För att göra det lättare att hålla ordning på dina konversationer så används olika svars-poolnummer som avsändare för att matcha svaret med ditt ursprungliga meddelande.

Denna tjänst ingår i abonnemanget.