Soleil

Soleil är experter på att skapa digitala arbetsplatser.

Vi hjälper dig att skapa bättre digitala relationer med de bästa och smartaste digitala verktygen, eftersom det ger mer nytta för dina användare och verksamhet.

Kontakta oss på telefon 054-444 21 00 eller info@soleil.se för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet. Läs mer om oss på soleil.se

Microsoft 365 och TellusTalk

Microsoft 365 är en kraftfull svit av produktivitetsverktyg och molnbaserade tjänster som hjälper företag och organisationer att optimera sina arbetsflöden och samarbetsmöjligheter.
Få känner till att de redan genom sina befintliga licenser har tillgång till dessa verktyg och i princip kan börja effektivisera och kvalitetssäkra sina verksamhetsprocesser med omedelbar verkan. Denna effektivisering handlar inte bara om dokumenthantering och siffror i Excel utan kan stötta verksamheten i vad den än jobbar med.
Det är här Soleil är er bästa partner. Vi hjälper er att inventera och identifiera arbetsmoment och processer som ni kan effektivisera och hjälper er sedan hela vägen i mål.

När det gäller vårt samarbete med TellusTalk, kan vi hjälpa er med en mängd olika integrationer mot er Microsoft 365 – miljö exempelvis: 

Elektronisk signering

Vi kan hjälpa er att automatisera signeringsförfarandet med TellusTalk, så att dokument så som avtal, skrivs fram i Sharepoint, och därifrån skickas för signering och att det signerade dokumentet sedan hamnar direkt på rätt plats i Sharepoint utan att de behöver mailas, laddas ner och laddas upp på rätt ställe. 

SMS-tjänst

Ett annat exempel kan vara att verksamheten har en lista med exempelvis vikarier i en Excelfil eller i Sharepoint och vill erbjuda dem ett arbetspass. Vi kan då hjälpa er att genom TellusTalk och några enkla knapptryckningar skicka ut sms till berörda personer och sedan samla in svar i en enkel E-tjänst och samtidigt automatiskt bekräfta den som fick passet och skicka med arbetsinstruktioner till denne. 

Detta är endast två exempel på hur vi hjälper kunder utnyttja kraften i licenserna de redan har.  

Logo Soleil

Ring 054-444 21 00, maila info@soleil.se eller läs mer på soleil.se

Partners