EU-godkända

Kvalificerade certifikat

för elektronisk signering

EU-godkända Kvalificerade certifikat för elektronisk signering

Med ett kvalificerat certifikat så kan du skapa en e-signering som är godkänd inom hela EU och med samma rättsliga verkan som en handskriven signatur.

Krävs ofta för att lämna in anbud på upphandlingar inom EU.

Vi är certifierade utfärdare

TellusTalks anställda är utbildade och certifierade utfärdare av elektroniska certifikat som följer EU:s krav och direktiv enligt eIDAS.

Vi kontrollerar din identitet och utfärdar certifikat på uppdrag av First Certification Authority, a.s. (I.CA) som är en EU-godkänd utfärdare av betrodda tjänster.

Skaffa QWAC

Qualified Web Authentication Certificate, QWAC, är ett certifikat designat för att autentisera webbsidor och säkerställa överföringen av data via API med hjälp av ett SSL/TSL-protokoll.

De används också vid anslutning till vissa av Naturvårdsverkets tjänster. Vi förmedlar ett QWAC av typen Extended validation (EV), som har den högsta tillitsnivån vad gäller identifiering av certifikatsinnehavaren.

Registrera i EPREL

European Registry for Energy Labelling är en EU-gemensam databas som är obligatorisk för alla medlemsländer. Tillverkare och importörer av energimärkta produkter (som omfattas av energimärkningskrav) ansvarar för att lägga in informationen EPREL och informationen ska registreras innan dess att produkterna sätts på marknaden.

Sedan Februari 2022 krävs ett kvalificerat certifikat för att registrera eller verifiera sitt företag i EPREL. Vi kan utfärda dessa certifikat åt er, du kan läsa mer om kraven på vår TSP:s sida.