I Uppsala finns det lilla spetsföretaget MB Scientific AB, ett företag som har sina kunder över hela världen.
Företaget har flera patent på utrustning som kan utföra oerhört avancerad materialanalys. Det handlar bland annat om maskiner som med hjälp av fotoelektroner kan mäta energi, men också exakt se vilken vinkel energin tar och mappa den.
För en lekman är det svårt att förstå begrepp som spintronics och superledare.
De anställda vid MB Scientific AB i Uppsala.

VD Mitsuse Matsuki närmast kameran, hennes man Peter, Philip som är praktikant och mekanikingejören Richard.

Kunderna finns på olika typer av nationella institut i olika länder. Det kan vara universitet och forskningscentra, ett exempel är Max Planck-institutet i Tyskland som har tre maskiner från MB Scientific.
– Våra kunder finns mest utomlands, berättar VD Mitsuse Matsuki.
För omkring ett år sedan förändrades rutinerna kring inlämningar av upphandlingar i Europa.
– Förr var det okej att lämna in en upphandling i pappersformat. Nu accepteras bara identifiering med kvalificerat certifikat. Jag blev så lycklig när jag hittade er och att jag fick så klara och tydliga förklaringar, säger Mitsuse Matsuki som tycker det var svårt att hitta en leverantör av tjänsten.
TellusTalk fick hon googla fram. Det tog avsevärd tid och kraft, vare sig hennes bank, Handelskammaren eller Business Sweden kunde ge henne tips om leverantör av kvalificerat certifikat. Mitsuse tror att EU-kraven har tagit många på sängen.
Ett av de avancerade mätinstrument som MB Scientific levererar över hela världen.

Vardag på företaget i Uppsala. VD Mitsuse Matsuki ägnar mycket tid åt administration kring upphandlingar. Utan ett kvalificerat certifikat från TellusTalk kan företaget inte lämna in upphandlingar i Europa.

Just nu är MB Scientific inne i en krävande upphandling. För Mitsuse Matsuki betyder det insatser vid datorn. Först för att registrera företaget för att över huvud taget komma in i upphandlingen, sedan omfattande dokumentation.
Utan det kvalificerade certifikatet som visar att Mitsuse Matsuki är VD för MB Scientific går det inte.
– I alla fall inte i Europa.
– Vi är ganska stora i Japan, där har jag en fördel eftersom jag kommer därifrån och kan hantera dokumentation på japanska.
Ett avancerat mätinstrument på väg ut till kund någonstans i världen.
Utsidan på ett av de instrument som är redo att levereras någonstans i världen. Nu närmast väntar ett upphandlingsförfarande i Italien där instrument för 1.9 Meuro ska köpas in.