Vi har valt att använda PDF för elektronisk signering eftersom vi vet att de flesta är vana med att arbeta med PDF-dokument. Skulle dina filer vara av annan typ så kan du enkelt konvertera dem till PDF i många olika standardprogram. PDF är en öppen standard, vilket garanterar att det går att läsa i de flesta system. Det betyder att PDF-formatet, alltså dokumentet kan användas offentligt, öppnas, visas och sparas som PDF på vilken dator eller enhet som helst. PDF är ett filformat som tagits fram av Adobe och vi brukar därför rekommendera att använda Adobe som en trejdepartsvalidering för signerade dokument.

 

PDF Advanced Electronic Signature (PAdES)

Är ett filformat som vi använder och som gör att dokumentet är skyddat mot ändring, uppfyller kraven i eIDAS och är en internationellt accepterad standard för elektronisk signerade dokument.  I detta format anses den elektroniska signaturen både hållbar och säker. För att dokumentet ska vara skyddat mot ändring låser vi PAdES-filen med ett kvalificerat certifikat från Trust Service Provider (TSP) från The European Union Trust List (EUTL).

På så sätt kan ingen fippla med dokumentet. Vi tycker inte man ska skicka öppna PDF:er så mottagaren kan fylla i utan vi låser ditt dokumentet för allas säkerhet. Då vet man att dokumentet inte har blivit ändrat och alla parter kan känna sig trygga i att skriva under.

Electronic IDentification, Authentication and trust Services (eIDAS)

eIDAS är en EU-förordning om hur elektronisk signering ska fungerar inom EU. Man kan säga att dem övervakar elektronisk identifiering och förtroendetjänster för användarna ska kunna göra säkra affärer online. Det ska vara lika säkert för den som skickar ut signeringsinbjudan samt för den som skriver under. eIDAS har därför skapat olika standarder på signaturer för att e-signering ska kunna få samma juridiskt status som en handskriven signatur.

Hur skickar man en PDF för elektronisk signatur?

Skicka signeringsinbjudan och bifoga en PDF. Mottagaren granskar dokumentet i sin dator, mobil eller surfplatta innan innan de skriver under. Hela signeringsprocessen sker i webbläsaren och tar endast någon enstaka minut. Du kan skicka från API, din mejladress eller vår online verktygslåda.

Kontakta oss så berättar vi mer!