Det finns många sätt att skriva under elektronisk idag, letar du efter en signeringsleverantör och utan erfarenhet kan det svårt att välja rätt leverantör. Det är inte vi på TellusTalk som bestämmer vad ni ska skriva under med, utan det är ni som ska ingå avtal som bestämmer vilken metod som passar er. TellusTalk har många olika signeringsalternativ, kanske en av de passar era behov?

BankID är något som vi alla är vana med idag och som kund till oss är signering med BankID en förvald inställning.

Sedan finns ju andra metoder som:
E-signera med engångslösenord (one time password, OTP)
Skriv under direkt på skärm – vanligt vid leveranser
Andra eID – utländska motsvarigheter till svenskt BankID
Granska och godkänn utan signatur – mottagaren läser och klickar i godkänn
Inloggning + signering – lås ditt dokument tills signatören identifierat sig

Känner du dig osäker, slå oss en signal och vi hjälper dig med att hitta en lösning som passar ditt företags önskemål och behov!