2020 var året då vi lärde oss att jobba hemifrån

2020 var året då vi lärde oss att jobba hemifrån

9 av 10 som arbetat hemma under pandemin vill fortsätta göra det i framtiden. Varje år gör Internetstiftelsen den stora undersökningen Svenskarna och internet. I år fick den av förklarliga skäl stort fokus på hemarbete. 89 procent av de som kunnat jobba hemifrån under...
Single Sign On med SAML2

Single Sign On med SAML2

Ännu enklare att logga in på TellusTalk Visst är det jobbigt med alla dessa inloggningar och lösenord man ska komma ihåg. Tänk om man bara kunde använda sin vanliga jobb inloggning. Den här typen av lösningar går under begreppet Single Sign On (SSO). Den mest...