Tal-SMS är perfekt för larm!

Tal-SMS är perfekt för larm!

Tal-SMS är meddelanden som du kan skicka till mobiltelefoner och fasta telefoner som blir upplästa när mottagaren svarar. Meddelande kommer läsas upp av en syntetisk röst. Tal-sms är även kallat FSMS (Fixed Line SMS). Skicka larm som kommer fram Har ni tillexempel ett...