Skapa egna E-formulär på webbsida

Skapa egna E-formulär på webbsida

Det är lätt att bygga in våra signeringstjänster på er hemsida genom att skapa ett e-formulär. E-formuläret kan till exempel användas för att fyllas i av kunden, godkännas och sist men inte minst signeras. Vi har flera signeringsmöjligheter att välja mellan. Dessa...
Nyheter för signeringsordning

Nyheter för signeringsordning

Många av våra kunder använder sig att en signaturordning när de skickar ut signeringsbegäran. Det betyder att dokumentet som ska skrivas under skickas vidare ut till person nummer två när person nummer ett har signerat. En eller flera personer kan ha ordning ett eller...
Vill du använda elektronisk signering privat?

Vill du använda elektronisk signering privat?

Då ska du använda våra två kostnadsfria tjänster för elektronisk signering för just privatpersoner. Hur? du loggar in med BankID och skapar ditt meddelande och laddar upp en PDF. Då skapas en unik länk till ditt meddelande som du sedan kan dela med hjälp av till...