Skicka säkra SMS

Skicka säkra SMS

Vi går mot en mer digital värld och måste lära oss kommunicera med varandra både på avstånd och på ett säkert sätt. Beroende på innehållet i ditt SMS så kan det vara bra att låsa meddelandet så endast rätt person kan läsa det! Hur går det till ? Jo, mottagaren får ett...