Användare

Lägg till användare

Klicka på Användare i vänstermenyn när du är inloggad som Kundadmin. Här visas nu samtliga användare, i förekommande fall uppdelat per organisationstillhörighet.

Bild som visar TellusTalks gränssnitt för administratörer och användare

Klicka på + Lägg till användare under den organisationstillhörigheten där du vill placera användaren. Du kan alltid byta organisationstillhörighet senare.
Ange epostadress i fältet ”Email:”
Ett lösenord har genererats per automatik, behåll det eller ange ett eget.
Bocka i om användaren ska ha tillgång till SMS och/eller Fax (för kunder som enbart använder signeringstjänsten så är det SMS ni skall välja).
Klicka sedan på ”Lägg till Användare” för att spara.

Observera att även system som skall skicka meddelanden eller generera en signering måste de ha en Användare, ett system kan skicka från en mailadress eller ha valfritt användarnamn om man kör via HTTP/HTTPS.

Hantera inställningar per användare

Klicka på pilen till vänster om epostadressen så får du upp nedanstående alternativ.

Bild på TellusTalks webbgränssnitt som visar inställningar för användare

Kolumn 1

Första kolumnen

Verktygslådan – en länk till användarens personliga Verktygslåda
Visningsnamn – Ett beskrivande namn på användaren, syns b.a. i listan över användare och används när användaren skickar via Verktygslådan.
Landskod – Om man vill ge användaren andra inställningar än det som är default på kontot, se nedan under kontoövergripande inställningar.
Språk – Om man vill ge användaren andra inställningar än det som är default på kontot, se nedan under kontoövergripande inställningar.
Logga in med engångslösenord – en tvåfaktorsautentisering funktion som skickar mail eller SMS. Kallas även för 2FA om koden skickas till en adress som du inte använder för inloggning.
Tjänster – ange vilka tjänster användaren ska ha tillgång till, SMS och/eller fax
Kolumn 2

Andra kolumnen

SMS-inställningar – användarens personliga inställningar för SMS-utskick. Läs mer om alternativen här.
Organisationstillhörighet – tilldela organisationstillhörighet för användaren.
Email Alias – De epostadresser som skall kunna skicka meddelanden via denna användare och med dennes inställningar.
Loggar – realtidsloggar gällande användaren
Ändra lösenord Tilldela användaren ett nytt lösenord och klicka på Spara. Skickas EJ ut per automatik till användaren.

Kolumn 3

Tredje kolumnen

Faxinställningar– användarens personliga inställningar för faxutskick. Läs mer om alternativen här.
Behörigheter – tilldela en annan användare administrativa rättigheter till denna användare.
Lägg till nummer – tilldela nya nummer till en användare
Resurser – här finns användarens nummer, adressböcker och publika adresser samlade
Statistik – statistik över användarens trafik, uppdateras var 6:e timme
Radera användare: Om du vill ta bort en användare, klicka här.
Anteckningar: Endast synliga i vyn över användare.
%d bloggare gillar detta: