Interndebitering

En administratör kan inte aktivera tjänsten interndebitering. Ta kontakt med TellusTalks support så får du hjälp.
tellustalk - bild som visar hur det ser ut när interndbiteringen inte är aktiverad

Interndebitering ger administratören möjligheter att debitera ut kostnaderna i företaget.

Se exempelfil längst ner på sidan.

För att göra detta måste ett organisationsträd skapas.

 

Ett debiteringsunderlag kan tas ut månadsvis, eller över längre perioder.

Underlaget genereras som ett Exceldokument.
tellustalk bild som visar de tre flkarna i det dokument som kan laddas ner
Samtliga siffror baseras på fakturerade priser och antal, dokumentet kan bearbetas om man vill ha andra priser internt.
Fasta kostnader som är gemensamma för kontot, som domänavgifter är fördelade på grupperna baserat på andel av totalkostnaden.
 
Summary. Dels en summering av totala kostnaden för perioden dels en summering per grupp.

Överst ligger de kostnader som inte kunnat härledas till en grupp.

Detailed Info. Här finns både summeringen av totala kostnaden och en detaljerad specifikation per grupp.
Längst till höger finns den prislista som använts, här kan man ändra priser.

Prisändringar görs om ni exempelvis internt vill debitera för ett annat pris per användare eller fördela domänavgifterna.

Prislistan är länkad till samtliga flikar och ändringar här påverkar summeringen i hela dokumentet.

Data. Här finns rådata som kan vara användbar om man vill läsa in siffrorna i ett system, eller om man själv vill bearbeta underlaget på annat vis.

%d bloggare gillar detta: