Skicka inbjudan till elektronisk signering via verktygslådan – kundportalen