Kvalificerad elektronisk signatur

– godkänd inom hela EU

Nu kan du skapa en kvalificerad elektronisk signatur som är godkänd inom hela EU och med samma rättsliga verkan som en handskriven signatur. TellusTalk är först i Sverige med att utfärda kvalificerade certifikat för elektronisk signering. Certifikaten utfärdas på uppdrag av First Certification Authority, a.s. (I.CA) som är en EU-godkänd utfärdare av betrodda tjänster.

Signera för företaget!

Nu kan du signera i din roll som anställd på ett företag med hjälp av ett EU-godkänt och kvalificerat certifikat.

  • det framgår tydligt att du signerar å företagets vägnar
  • du får en eIDAS-godkänd underskrift som är verifierbar genom hela Europa, perfekt för upphandlingar
  • du behöver inte lämna ut dina personuppgifter
  • VILL DU VETA MER?

    Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!

Så här går det till att skaffa ett kvalificerat certifikat för elektronisk signering

För att ett kvalificerat certifikat ska kunna utfärdas måste en säker identitetskontroll ske, enligt ett av EU förutbestämt protokoll.

Du bokar tid med oss för ett personligt möte så att vi kan genomföra identitetskontrollen.
Du har då med dig två legitimationer, varav den ena måste vara minst ett pass eller en giltig EU-legitimation.

Ska du signera i din roll som anställd på ett företag ska du även ha med dig ett arbetsgivarintyg som bekräftar din roll på företaget och din rätt att skriva under avtal för företagets räkning.

Om du vill skaffa ett kvalificerat certifikat för ditt företag så måste du även ha med dokumentation som visar att du har rätt att teckna firman.

Efter att dina dokument kontrollerats och godkänts så utfärdar vi certifikatet medan du väntar. Om du vill använda certifikatet i våra tjänster för elektronisk signering så hjälper vi dig att spara certifikatet på en säker plats i våra system.
Avgiften faktureras i efterhand.

Förnya certifikat

Ditt certifikat är giltigt i 1 år, därefter måste det förnyas.
Du får automatiskt två mail som påminner dig när det är dags, följ instruktionerna i mailet så förnyas ditt certifikat. Här krävs det inte att du besöker oss på kontoret.
Avgiften faktureras i efterhand.

Spärra certifikat

På samma sätt som du måste spärra ditt pass om du förlorar det så måste även ditt kvalificerade certifikat också spärras vid förlust eftersom det är en id-handling. Detsamma gäller om du tror att någon otillbörligen fått tillgång till det.

Det kan du göra antingen via hemsidan, email eller brevledes.

Mer om kvalificerade elektroniska signaturer

eIDAS definierar ett kvalificerat digitalt certifikat som ett certifikat med publika nycklar som utfärdats av en kvalificerad leverantör av betrodda tjänster (TSP) och som säkerställer autenticiteten och dataintegriteten av en elektronisk signatur och dess associerade meddelande eller data.

Ett kvalificerat digitalt certifikat, tillsammans med specifika tjänster som tillhandahålls av en TSP, krävs för att höja statusen på en elektronisk signatur så att den kan betraktas som en kvalificerad elektronisk signatur. Med hjälp av kryptografi innehåller det digitala certifikatet information som länkar det till dess ägare och den digitala signatur som leverantören av den betrodda tjänsten skapat verifierar autenticiteten av det innehåll som signerats.

En kvalificerad elektronisk signatur, tillsammans med dess kvalificerade certifikat, ges samma rättsliga verkan som en handskriven signatur. Giltigheten av en kvalificerad elektronisk signatur måste accepteras av samtliga EU:s medlemsländer, oavsett i vilket land signaturen skapades.

Certifierade utfärdare

TellusTalks anställda är utbildade och certifierade utfärdare av elektroniska certifikat som följer EU:s krav och direktiv enligt eIDAS.

Vi kontrollerar din identitet och lovar som utfärdare att certifikatet du får är rätt och riktigt. Vi utfärdar certifikat på uppdrag av First Certification Authority, a.s. (I.CA) som är en EU-godkänd utfärdare av betrodda tjänster.