Här har jag listat 5 vanliga frågor jag får om just e-signering. Har du någon fråga eller vill veta mer om e-signering, kontakta oss!

Hur fungerar e-signerings tjänsten?

Skicka en signeringsinbjudan som mottagaren kan granska i sin dator, mobil eller surfplatta innan innan de skriver under. Hela signeringsprocessen sker i webbläsaren.

Vilka filer kan jag skicka för signering?

Bara PDF-filer kan signeras.

Max storlek på uppladdad fil för signering?

Originalfilen som ska signeras bör vara max 3,5 MB. Vid signering så lägger vi originalfilen som en bilaga i den signerade filen, samtidigt som vi visar upp en vattenstämplad kopia tillsammans med försättsbladet i visningsläget. Detta gör att den signerade filen blir lite drygt dubbel så stor som originalet. Maxstorlek är 7 MB.

Vad händer när mottagaren signerat?

Du får tillbaka det signerade dokumentet till din mejl, i loggarna inloggad i verktygslådan eller till ditt system via vårt RestAPI.

Hur länge är en elektronisk signatur giltig?

För att det signerade dokumentet ska kunna anses hållbart under en längre tid har ETSI definierat en standard (ESTI TS 103 172) med flera nivåer av tekniker för att säkerställa att PAdES-dokumentet kan verifieras över tid. TellusTalk använder den högsta nivån, LTA (Long Term Archival), vilket bland annat inkluderar en tidstämpel som bevisar att certifikatet var giltigt vid tiden för signeringen. Det innebär att signaturen anses som giltig även när certifikatet i framtiden gått ut.