Att slippa papper och gå över till elektronisk signering är ett hett ämne. Men hur går man lättast över till nya arbetssätt?

Tack för besöken i vår monter på Ekonomi&Företagsmässan i Kista. Och tack för alla intresserade frågor!

Med hjälp av frågor både från besökarna på Ekonomi&Företagsmässan i Kista och på Stora Näringslivsdagen i Västerås har vi snickrat ihop en checklista. På elektronisksignering.se kan du läsa mer om juridik och säkerhet.

Hur skickar jag?

Måste du gå in på en separat plattform och logga in? Orkar du göra det – varje gång?

Med TellusTalk skickar du signeringsbegäran direkt från din vanliga mejl. Mottagaren får ditt dokument via mejl eller SMS, läser och signerar med BankID med hjälp av en liten knapp längst ned i mejlet eller sms:et – signera här.

Vill du skicka till fler efter en bestämd attestordning går det bra.

Det signerade dokumentet kommer automatiskt tillbaks till din mejlkorg. Signaturen syns som ett försättsblad.

Vår lösning är plattformsoberoende och går att bygga in i de flesta system. Här gillar tekniker att läsa om API.

Hur sparar man en elektronisk signatur?

Bra att tänka på är att du lätt ska kunna komma åt dina dokument även om din leverantör byter system eller i värsta fall går i konkurs. Ta reda på vad som gäller.

På TellusTalk ger vi våra kunder kontrollen över sina dokument. Om det inte finns färdiga system som tar hand om dem så rekommenderar vi att dokumenten sparas på drive eller på en hårddisk, gärna i duplikat förstås.

Hur kan man kontrollera en elektronisk signatur?

TellusTalk tummar inte på säkerheten. Vi vill ha den säkra identifieringen som BankID ger. Eftersom vi använder ett EU-godkänt format går också de signaturer som utfärdas i våra system lätt att kontrollera med något så enkelt som en PDF-läsare.

Ett exempel på PDF-läsare är Adobe Reader. Öppna då det signerade dokumentet med Adobe Reader. Då ser du att signaturen är korrekt och du ser också om någon ändrat något i dokumentet efter att signaturen lagts på. Då varnas du – signaturen är ogiltig.

Det finns andra sätt att sätta in en signatur i ett dokument som att rita en signatur på en läsplatta eller att låta ett system ”hitta på” en skrivstilsliknande signatur. Där får man som kund fråga sig hur juridiskt hållbar signaturen är.

Ta greppet över vad det kostar.

Kostar varje signering en peng? Får du göra ett maxantal signeringar för en viss summa? Finns det dolda avgifter? Startavgifter?

På TellusTalk har vi en fast månadskostnad på 390 kronor, då ingår en användare. Sedan betalar du för det du använder, utan begränsning. En signering kostar tre kronor (som jämförelse – porto för inrikes brev är nio kronor om man inte är avtalskund).

Trafikavgifter tillkommer. Tio öre för ett mejl, 49 öre för ett SMS. Inga startavgifter och supporten ingår alltid 24/7.

Ibland är det helt enkelt lättare att få testa först – får man det?

Vissa leverantörer bjuder på någon månad, eller sänker avgiften några månader.

TellusTalk erbjuder dig att testa kostnadsfritt innan du bestämmer dig. Ditt konto sätts ofta upp samma dag.

Hur länge blir jag uppbunden som kund?

Hur lång uppsägningstid har kontot? Ibland binds man upp till ett år till en leverantör.

På TellusTalk är uppsägningstiden en månad. Vi vet att våra tjänster är bra och många av våra närmare tusen kunder har varit med oss under många år.