Med 200 medarbetare att hantera, vakanser att snabbt tillsätta och ändringar av brukarnas tider hade Anna Kirch mycket att hålla i huvudet. Som verksamhetschef inom assistans, ledsagning och avlösning fick hon stor hjälp av tjänsten skicka SMS från datorn.

Anna Kirch letade efter arbetsverktyg som skulle hjälpa henne att förändra gamla arbetsmetoder och – spara tid. Foto: Bettina Bäck

Är du van vid teknik?

Nej, jag är ju inte det. Men jag fick höra talas om TellusTalks tjänster och fick prova i en månad för att se om det kunde effektivisera mitt arbete. Och det kunde det. Jag fick också hjälp att börja använda verktygen.

Vad använde du SMS-tjänsten till?

Jag tycker det har varit bra att kunna skicka SMS från mejlen både till enskilda personer och olika massutskick genom adressboken (grupper). Jag skickar väldigt många SMS till både personal, inom rekrytering och till brukare. 

SMS är effektivt. Det är mycket information som ska ut snabbt. De flesta bär ju med sig sin mobiltelefon men har inte sin mejllåda lika lätt tillgänglig.

Det är lättare att skriva från en dator, det spar tid och jag fick en bättre överblick av vad jag skickat.

Mobilen är alltid med. SMS går alltid att läsa ifatt. Foto: Bettina Bäck

Du använde även tjänsten signera dokument elektroniskt. Vid vilka tillfällen fungerade det? Accepterar folk att få ett dokument att skriva under med BankID?

Man gör ofta schemaförändringar hos brukare. Då är det smidigt att skicka ut det nya anställningsavtalet direkt och få det påskrivet med BankID tillbaka i mejlkorgen.

Personal fick även signera tystnadsplikt, skriva förstadagsintyg och underteckna olika blanketter.

Jag tycker folk är positiva till att underteckna dokument elektroniskt. Det är smidigt.H

Vad var bäst då?

Att få svar snabbare, jag fick ofta tillbaka avtalen direkt. Och jag slipper att bevaka posten.