signering, bannerHur skapar man opinion i en digital värld där opinionsbildningen i större del sker på sociala medier än på gator och torg? Naturligtvis kan man som förut gå runt och be folk att skriva på en namninsamling, men det kräver mångas engagemang och tar lång tid.

Hur vet kommunen eller landstinget att man har medborgarna med sig i sina politiska beslut? Det stora genomslaget för BankID, dess stora acceptans och utbredning tillsammans med våra innovationer kring digital signering av meddelanden och flöden i sociala medier skapar helt nya möjligheter för direktdemokrati.

Publicera ett inlägg på Facebook, LinkedIn eller Instagram som berör en viktig frågeställning. Bifoga en länk i inlägget i som erbjuder en möjlighet att uttrycka en åsikt i frågan och signera den med BankID. Är frågeställningen tillräckligt aktuell kommer den att delas med ljusets hastighet och ge en väldigt snabb bild av hur opinionen ser ut.

Du får unika och pålitliga underskrifter samtidigt som det är enkelt och snabbt för den som signerar. Perfekt för stat, kommun och landsting!

Även som företag får du härmed en större möjlighet att interagera med dina kunder. Hur upplevs den nya produktlinjen? Erbjud en generös utlottning bland de som svarar och du kan nå en väldigt stor spridning till ett i marknadsföringssammanhang lågt pris. 

Du kan även bjuda in till signering via Email och SMS.

🙂 Peter

Detta är första delen av en samling artiklar som kommer att diskutera och belysa elektronisk legitimation. Möjligheter och problemställningar. Följ oss här på bloggen så missar du inte nästa!

Läs mer om Elektronisk signering på vår hemsida, eller kika på vår film om elektronisk signering på YouTube!