Den första juli 2021 började den nya fastighetsmäklarlagen (2021:516) gälla. Målet är att både säljare och köpare ska känna större trygghet när de gör bostadsaffärer.

Den nya lagen innebär bland annat att det nu är tillåtet att signera uppdragsavtal och depositionsavtal digitalt! Kravet är att underskriften håller en avancerad nivå, vilket man till exempel får när man använder våra tjänster för elektronisk signering och signerar med BankID.

Vi vet att många mäklare väntat på detta, nu kan ni få en snabbare och säkrare försäljningsprocess!
Välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri demo eller ett testkonto, så hjälper vi er att komma igång redan samma dag!

På FMI:s hemsida kan man läsa mer om den nya lagen i allmänhet och delen om digitala signaturer i synnerhet.

Vad är en avancerad elektronisk signatur ?

En avancerad elektronisk signatur kräver att signaturen unikt kan länkas till den som har signerat. Detta kan exempelvis göras via autentisering med eID. Dessutom ska det slutgiltiga dokumentet vara kryptografiskt säkert och klassas då som en digital signatur. En digital signatur följer de striktaste juridiska reglerna.

Det är enkelt att skicka e-signeringar

Vi brukar alltid säga att det är lika enkelt för mottagaren att signera som för avsändaren att skicka inbjudan. Du behöver inte vara bra på teknik för att kunna använda våra tjänster. De är väldigt användarvänliga och såklart går vi igenom tjänsterna ihop så ni känner er trygga med att börja skicka inbjudan till elektronisk signering.

Vi vet att ni mäklare alltid är ute på fältet, och våra tjänster är lätta att använda på resande fot. Du behöver inte installera något, du kan skicka direkt från din mail eller via en mobilanpassad webbinloggning. Våra signeringstjänster gör det smidigt. Båda får såklart en kopia på det signerade avtalet. Varför inte ha en förinställd mall, så snabbar du ytterligare på processen!
Här kan du läsa mer, i ett tidigare blogginlägg om hur elektronisk signering ger dig full kontroll över signeringsprocessen.

radhus
mäklare
handslag

Vi erbjuder EU-godkända signaturer

Våra signerade dokument är fullt godkända enligt eIDAS då vi använder BankID för identifiering och PAdES för att låsa dokumentet med vårt certifikat och tidsstämpla det så att det uppfyller kraven för långtidsarkivering.