För företag så har Bolagsverket en smidig tjänst där styrelsen kan signera årsredovisningen digitalt, men det finns inget motsvarande för bostadsrättsföreningar.

Med TellusTalks tjänster för elektronisk signering går det här att lösa väldigt enkelt på ett par olika sätt, beroende på hur man vill att det ska se ut. Nedan följer en beskrivning med exempel, kontakta oss gärna om ni vill ha hjälp med digital signering av er årsredovisning!
I exemplen nedan har man signerat med engångskod, men annars bör man signera med BankID för en säker identifiering av de som signerat.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Till att börja med så måste ledamöterna signera årsredovisningen. Man skickar enkelt ut en inbjudan till signering till samtliga, antingen via mail eller SMS. Alla signaturerna samlas i ett dokument och skickas tillbaka till den som gjorde utskicket. Så här kan det se ut när det är klart: Exempel_Arsredovisning_signerad_av_ledamot

För snyggast och mest läsbara resultat tar man sedan och slår ihop den osignerade årsredovisningen med revisionsberättelsen, och sedan bifogar man den signerade årsredovisningen. Den syns som ett litet gem på första sidan. Det här kan man enkelt göra i Adobe med verktyget Kommentarer. Det kan vara bra att lägga till en beskrivande text så att framtida läsare förstår att det finns en bilaga. Så här kan filen se ut då: Exempel Årsredovisning + Revisionsberättelse med signerad årsredovisning som bilaga

Därefter skickar man filen till revisorn för signering, då signerar revisorn både årsredovisning och revisionsberättelse. När filen är signerad ser den ut så här: Exempel_Arsredovisning_+_Revisionsberattelse_med_signerad_arsredovisning_som_bilaga_signerad_av_revisor
Här är det enkelt att läsa både hela årsredovisningen och revisionsberättelsen och man ser tydligt revisorns signatur. Vill man se detaljerna kring ledamöternas signaturer måste man öppna filen i Adobe för att kunna öppna bilagan. Klicka på gemet ute till vänster så hittar du, och kan öppna den signerade årsredovisningen.

Signerad bilaga

Om revisorn bara ska signera revisionsberättelsen så kan man istället lägga den signerade årsredovisningen som en bilaga i revisionsberättelsen. Originalet kan då se ut så här: Exempel Revisionsberattelse med bilagd signerad Årsredovisning
Och när revisorn signerat så ser det ut så här: Exempel_Revisionsberattelse_med_bilagd_signerad_Arsredovisning_signerad_av_revisorn

Känns det lite krångligt?
Det beror på att man vill dela upp signaturerna, ledamöterna ska ju inte signera revisionsberättelsen till exempel, och så vill man gärna ha allt i en och samma fil. När man gör på ett av de två ovanstående sättet så bevaras all data som bevisar vem som signerat och vad.

Läs gärna mer om våra tjänster eller hör av dig till oss om du har några funderingar!