Så då har jag hunnit samla tankarna för en bedömning av mässan.

b

Under bägge dagarna hade vi alla en rad trevliga möten med både andra utställare så väl som besökande. Många trevliga kontakter togs, för min del mestadels med förhoppning om samarbeten för framtiden med utvecklare och systemleverantörer. Förvånansvärt var att många möten fortfarande handlade om vanliga SMS.

Det hanns även med en del branschsnack om SMS och digitala signaturer samt utmaningarna och möjligheterna med dessa, detta med både befintliga och möjligen nya partners.

Så med andra ord en trevlig mässa!

Trevlig helg!
/Richard