Många av våra kunder har sin faxlösning via oss, dvs att de får sina fax levererade som pdf (standard) till valfri mottagare (system, mail eller t.o.m fax..).

Via vår lösning går det därför även att lägga till mobilnummer som mottagare på faxnumret i vårt system. Det meddelande som genereras fungerar som en avisering, eller notis om ni så vill, att ett fax nu inkommit. Varvid kunden går till sin mail eller system och där läser faxet i sin helhet.

Fördelen med denna lösning är att ett SMS väcker mer uppmärksamhet hos kundens personal än vad ett mail gör, och många system aviserar inte heller att ett meddelande inkommit om du inte alltid sitter vid en dator.

För mer information om våra tjänster se vår hemsida eller kontakta oss direkt på 08-509 126 00!

Hoppas ni får en trevlig helg!
/Richard