Det är lätt för företag att slippa papper och seg postgång. Här är fem snabba om elektronisk signering som kanske kan övertyga dig om att testa ett nytt arbetssätt.

Går det att kontrollera en elektronisk signatur?

Ja. Det går enkelt genom att öppna den digitala signaturen i en PDF-läsare som Adobe Reader. Adobe kontrollerar att leverantören har befogenhet att utfärda signaturer och att dokumentet inte har ändrats efter det att signaturerna lagts på. Hos oss får du signaturen som ett försättsblad till ditt dokument.

Hur ska jag veta vem som skriver på?

Du kan begära identifiering av den som skriver på genom BankID. Då läggs den informationen in i den digitala signaturen.

Gäller det bara i Sverige?

Elektroniska signaturer med BankID fungerar enbart i Sverige. För övriga Europa har vi andra alternativ som engångskod.

Vi har gjort en webbplats som svarar på de flesta av dina frågor. Läs gärna här om du vill veta mer: elektronisksignering.se

Hur sparar jag dokumenten?

Hos oss har du full kontroll. Du sparar där du anser att det är tillräckligt säkert. Dokumenten är inte låsta av oss.

Hur skickar jag dokumenten?

På det sätt du själv vill. Du kan skicka ditt dokument med begäran om signering både som SMS och mejl. Det går också bra att bygga in en lösning i ditt system med hjälp av api.

Vill du veta mer och vill ha mer information? Tryck här.