all message typesAlla vi som är anställda på TellusTalk arbetar dagligen med tekniken bakom utskick av SMS, länk-SMS, e-post, tal-SMS och fax.

Det är inte ovanligt att vi får frågor om hur innehållet i meddelanden bäst ska formuleras.
Därför har jag sammanställt några tips och råd hur du bäst utformar innehållet.

1. Syfte effekt och mottagare
För att skapa ett bra meddelande är det första du ska göra att bestämma syftet med ditt utskick. Vad vill du förmedla och hur vill du att mottagaren ska agera? Du behöver också känna dina mottagare. Ska alla få samma information eller ska du dela upp mottagarna i olika grupper och anpassa meddelandet?

2. Lös mottagarens problem
Du skickar meddelanden av ett syfte. De flesta av mottagarna har kort om tid att läsa det, de är upptagna med att lösa sina egna problem. Ett perfekt sätt att få många läsare är att fokusera på hur det du vill förmedla kan lösa mottagarnas problem.

3. Gör meddelandet lättläst
Läsaren är kanske inte lika fokuserad på formuleringar som du är. Trots det måste du vara noggrann när du skriver. Mottagaren kommer antagligen att snabbt ögna igenom innehållet. Därför är det viktigt att skriva det viktigaste först, att använda tydliga och lockande rubriker samt att göra texten enkel att snabbt läsa igenom.

/ Hannele