Välj avsändare på dina SMS

När du skickar ett SMS från din telefon så används alltid ditt egna mobilnummer som avsändare. På så vis ser mottagaren enkelt vem det kom ifrån, och om de sparat ditt nummer som en kontakt i telefonen så dyker ibland deras namn upp direkt, istället för numret.

När du skickar SMS via våra tjänster så finns det många fler alternativ att välja mellan. Dessa alternativ är dock inte alltid tillgängliga i alla länder, kontakta oss om du vill veta mer om förutsättningarna i det land där dina mottagare finns.

Till att börja med måste du bestämma om mottagaren ska kunna svara på ditt meddelande eller inte. Därefter kan du välja mellan de olika alternativ som listas i respektive sektion.

Svarbara SMS

För att mottagaren ska kunna svara på ett SMS så måste ett nummer skickas iväg tillsammans med själva meddelandet. Om mottagaren sparat numret som kontakt sen innan så kan det se ut som att avsändaren är en text, men det finns alltid ett nummer bakom.

Under Inställningar i Verktygslådan kan du bestämma hur du vill att dina SMS ska se ut när vi skickar dem åt dig.

sparad kontakt numerisk avsändare

Om du vill att mottagaren ska kunna svara på ditt meddelande har du följande alternativ:

Nummer – här kan du ange vilket nummer som helst egentligen. Om du skriver ditt eget nummer här så kommer det se ut som att SMS:et är skickat från din telefon och om mottagaren svarar så skickar deras telefon det svaret direkt till din mobil.

Svars-SMS – här sätter vi ett av våra egna nummer som avsändare. Om mottagaren svarar så kommer deras svar in i vårt system och sedan skickar vi det direkt vidare till antingen din mailadress eller en url som du angivit. Detta är en kraftfull funktion med många alternativ, här kan du läsa mer om hur Svars-SMS fungerar.

Kortnummer – om du hyr ett kodord av oss så kan du använda vårt kortnummer som avsändare på dina SMS. Mottagaren måste dock komma ihåg att ange ditt kodord först i meddelandet för att det ska kunna komma fram till dig. Så det är inte en jättebra lösning för att ta emot svar i de flesta fall.

Icke svarbara SMS

Om du inte vill att mottagaren ska kunna svara på ditt SMS så måste vi skicka en text som avsändare, istället för ett nummer. Det har du säkert upplevt själv när du får SMS från din mobiloperatör eller från posten när du har ett paket att hämta.

När man skickar en text som avsändare på ett SMS så går det inte att även skicka med ett nummer så att mottagaren kan svara. Det är omöjligt då SMS-protokollet inte stödjer det. Om man försöker svara på ett SMS med en text som avsändare så brukar de flesta telefoner säga ifrån att det inte går, tyvärr gör inte iPhone det utan den ”hittar på” ett nummer som inte finns och skickar iväg svaret även om det aldrig kommer komma fram.

Om du inte vill att mottagaren ska kunna svara har du följande alternativ:

Text – du kan ange en text på upp till 11 tecken. Vi rekommenderar att du endast använder följande tecken: a-z, A-Z, 0-9, bindestreck (-) punkt (.) samt mellanslag då övriga tecken ändras hos vissa mobiloperatörer med väldigt olika resultat.

Ämne – om du vill kunna växla mellan olika inställningar vid olika utskick så kan du välja inställningen Ämne. Vi kommer då använda de första 11 tecknen av meddelandets ämnesrad som avsändare, är ämnesraden längre än så klipper vi bort resten och lägger med hela ämnesraden först i meddelandet också. Om du inte anger någon ämnesrad alls så använder vi Svars-SMS som avsändare, eftersom någon avsändare alltid måste anges.

iPhone och textavsändare

Historiskt sett har det ibland varit problem att leverera SMS till iPhone om avsändaren varit kort (1-3 tecken). Vi rekommenderar att du testar att skicka till några olika iPhones om du väljer en textavsändare som är kortare än 4 tecken.