Idag är det den 28 januari och då firar vi den internationella dataskyddsdagen!
 
Visste du att dataskydd tillhör de mänskliga rättigheterna?
 
Den 28 januari 1981 antogs Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (även kallad Konvention 108).
Konvention 108 handlar om den enskildes rätt till personlig integritet i samband med behandling av personuppgifter och kan ses som en precisering av var och ens rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Dessa grundläggande rättigheter återfinns i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.
Många av dessa normer och principer återfinns nu i EU:s dataskyddsförordning – GDPR.
 
 
Precis som många andra företag arbetar vi dagligen med frågor som rör dataskydd. Vi kommunicerar med kunder gällande supportärenden, vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med nya kunder och anpassar tjänsterna efter varje kunds specifika behov baserat på deras personuppgiftsbehandling. Utvecklingen av plattformen för våra tjänster har också alltid säkerhet och dataskydd i fokus.

Dagen till ära är vi lite extra glada att vår nya plattform, som vilar helt på svenska servrar och som dessutom innehåller en helt ny och snygg signeringslösning, är live och har börjat användas av några nyfikna användare. Vill du också testa? Hör av dig till oss!