Ett besök på MVT mäsmvt_mässa_logosan i Kista har inspirerat oss under den gångna veckan.

Temat för mässan är digitalisering av kommunal vård, alltså hur hemtjänst och liknande funktioner använder sig av IT och andra tekniska lösningar.

Under besöket har vi talat med många som arbetar inom dessa områden för att ta reda på hur deras behov av olika tjänster ser ut. Till exempel finns det ett stort behov av att nå de som utför själva arbetet effektivt, då är SMS en bra lösning som alltid är tillgänglig. Vår dygnet runt support var uppskattad då till exempel hemtjänst är någonting som sker dygnet runt.

Många kontakter knöts och vi vill tacka för en fin och givande mässa!