Med Länk-SMS kan du skicka både bilder, filmer eller filer till mobiltelefoner över hela världen.

Det är en populär tjänst som ger dig möjlighet att skicka mycket information i ett SMS, än det 160 tecken som ett vanligt SMS innehåller.

Med Länk-SMS så slipper du även begränsningar gällande storlek och typ av bilaga, det är alltså en toppentjänst för företags SMS!

Hur går det till?

Du loggar antingen in online i vår verktygslådan, skickar från din mejl eller API.

Skriver ditt meddelande samt bifogar det som du vill skicka och vi gör automatiskt om det till ett Länk-SMS.

Mottagaren får en länk i sitt SMS som hen klickar på för att kunna läsa eller se vad du har skickat ut.

Mottagaren kan svara på SMS-utskicket med text, bilder, filer eller ange sin exakta position.

Det är smidigt, enkelt och smart och kan användas till många olika typer av SMS-utskick.

Tips på användningsområden

Mer om Länk-SMS

Länk-SMS skickas som ”vanliga” SMS till de flesta destinationer i världen utan begränsningarna och kostnaderna för mottagarna som ett MMS kan innebära.

Varje gång en mottagare klickar på din länk så får du en klick historik, det betyder att du på ett enkelt sätt kan se hur många som har tagit del av ditt utskick.

Vid utskick av SMS med elektronisk signering eller skyddade meddelande så är det alltid Länk-SMS som skickas.

Vill du veta mer om Länk-SMS så hör gärna av dig och vi bokar in ett möte och kan prata mer om TellusTalks SMS Gateway.