Med vår signeringstjänst och skicka-vy så kan du skicka meddelanden som är skyddade innan de öppnas. Det betyder att mottagaren måste logga in med BankID, eID eller engångskod för att kunna läsa vad du har skickat.

Du kan skicka både mejl eller SMS som du skyddar med en inloggning. Skicka text eller PDF-dokument i ditt meddelande + slå på en signering om det krävs. Skyddade meddelanden är bra ur GDPR-synpunkt när ditt meddelande är av känslig eller personlig karaktär.

Med vår plattform är du säker på att din data aldrig lämnar Sverige och även lagras krypterat. Då alla underleverantörer för grundtjänsterna på nya plattformen tillhandahåller sina tjänster utan att använda amerikanskägda molntjänster så behöver du inte fundera på att undanta några underleverantörer i PUB-avtalet.

Allt detta betyder att både du som användare och dina utskick är skyddade. Det ska vara säkert att skicka meddelanden via mejl eller SMS idag och därför har vi valt att flytta till ny plattform för att kunna erbjuda en mer GDPR-compliant tjänst.

Skydda dina meddelanden med känslig information så att de hamnar i rätt händer.

Skicka skyddade meddelanden som:

Provsvar

Lönebesked

Skyddade Avtal

 

Vi har även ett nytt behörighetssytem för våra användare som ger dig möjlighet att bestämma vad du visar för administratörerna. Du ger access till dina användare för att dela det du vill.

Med vår tjänst för skyddade meddelanden kan du vara säker och trygg att dina meddelanden inte hamnar i fel händer samt att din användare är skyddad.

Vill du veta mer så hör gärna av dig och vi kan förklara mer hur skyddade meddelanden fungerar!