Den finländske ingenjören Matti Makkonen avled i fredags, 63 år gammal.
Även om han inte tog patent på lösningen ses han ändå som SMS:ets fader.

Redan 1984 presenterade Makkonen idén under en konferens, i England 1992 skickades det allra första SMS:et med innehållet ”Merry Christmas”.

SMS står för Short Message Service.
Ursprungligen var tjänsten designad för GSM, och även om den nu är tillgänglig i en mängd nät så kvarstår den grundläggande standarden från GSM-tiden.

Det finns ett antal rekommendationer som anger hur text med olika alfabet och specialtecken ska kodas för att sändas med SMS, och som med alla rekommendationer är det olika hur olika operatörer hanterar dem.
Gemensamt är att ett SMS kan vara maximalt 140 byte långt, eller 1 120 bitar. Eftersom alla vanliga tecken förbrukar 7 bitar så blir längden på ett SMS det välkända antalet 160 tecken. Använder man smileys eller exotiska bokstäver kan antalet tecken bli betydligt färre per SMS.

Standarden tillåter teoretiskt att en lång text kan fördelas på ända upp till 255 länkade SMS, men i praktiken brukar man nöja sig med att sätta en gräns vid 6-10 länkade SMS. Detta eftersom leveranssäkerheten sjunker med antalet delar, då en saknad del i värsta fall kan göra att mobilen inte kan visa någon del av meddelandet.
Länkade SMS innehåller förutom själva meddelandet, även information till mobilen om antal delar med mera, vilket gör att utrymmet för det faktiska meddelandet blir 153 tecken.

Våra tankar går till Makkonen och hans familj idag, han lämnade ett rejält avtryck efter sig.

2015-05-30 11.41.29 HDR

 

/Jessica